Mogelijkheden voor financiering & subsidies in Limburgse agrofood

Kiempunt Limburg helpt je op weg

Met dit overzicht krijg je snel zicht op welke regelingen er zijn voor de fase waarin jij zit met je agrofood innovatie.

LIOF/ LimburgAgrofood

+ Toon regelingen
- Verberg regelingen

LimburgAgrofood kennistraject

Verbinding van ondernemingen aan Limburgse onderwijsinstellingen rondom een actueel thema van een groep van ondernemers waaraan een implementatietraject aan gekoppeld is uitgevoerd door een groep eindejaarsstudenten per individuele ondernemer, voorbeeld: korte ketens marketing. 75% (7.500 Euro) van totale kosten van 10.000 Euro wordt gesubsidieerd, andere 2.500 Euro komt van de ondernemer.

Begin van fase haalbaarheid €7.500 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

LimburgAgrofood innovatieproject

Ontwikkelen van een innovatief fysiek product of van een proces/ dienst gekoppeld aan een fysiek product. Subsidiabele kosten zijn 35% tot een maximum van 50.000 Euro, resterende deel komt van de ondernemer en kan in uren (60 Euro per uur) worden bijgedragen.

Begin van fase ontwikkeling €50.000 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

LimburgAgrofood adviesproject

Inhuren van externe deskundigheid voor het onderzoeken van de technische en/ of markteconomische haalbaarheid van een innovatief idee. Subsidiabele kosten zijn 50% tot een maximum van 10.000 Euro, resterende deel komt van de ondernemer.

Gehele fase haalbaarheid €10.000 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

LBDF Proof of Principle (PoP)

Toetsing van een pril idee op technologische en/ of markteconomische haalbaarheid. Subsidiabele kosten zijn 35% tot een maximum van 50.000 Euro, resterende deel komt van de ondernemer en kan in uren (60 Euro per uur) worden bijgedragen.

Gehele fase ontwikkeling €50.000 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

Overige LIOF instrumenten (participatiefonds en LBDF Proof of Concept/ Seed

Aandelenkapitaal, leningen bedoeld voor innovatieve ondernemer die wil starten, doorgroeien, een prototype wil ontwikkelen en voor (middel)grote ondernemingen die denken aan groeien, overname, bedrijfsopvolging, etc. met verschillende maxima variërend tussen de 250.000 Euro, 500.000 Euro en 2.000.000 Euro.

Helft van fase ontwikkeling en gehele fase marktintroductie/groei € 250.000/500.000/2.000.000 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

Europese/ Nationale programma's gericht op Limburg

+ Toon regelingen
- Verberg regelingen

MIT haalbaarheid

Technisch of markteconomisch haalbaarheidsonderzoek van een individuele MKB’er voor een toekomstig innovatief project. Subsidiabele kosten zijn 40% tot een maximum van 25.000 Euro, resterende deel komt van de ondernemer en kan in uren (60 Euro per uur) worden bijgedragen.

Gehele fase ontwikkeling €25.000 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

MIT R&D samenwerkingsproject klein

Project bestaat uit een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB ondernemers (elk voor eigen risico en rekening). Subsidiabele kosten bij MIT R&D klein zijn 35% met een minimum van 50.000 Euro tot een maximum van 200.000 Euro. Subsidiabele kosten bij MIT R&D groot zijn 35% met een minimum van 200.000 Euro tot een maximum van 350.000 Euro.

Gehele fase ontwikkeling €200.000 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

MIT R&D samenwerkingsproject groot

Project bestaat uit een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB ondernemers (elk voor eigen risico en rekening). Subsidiabele kosten bij MIT R&D klein zijn 35% met een minimum van 50.000 Euro tot een maximum van 200.000 Euro. Subsidiabele kosten bij MIT R&D groot zijn 35% met een minimum van 200.000 Euro tot een maximum van 350.000 Euro.

Gehele fase ontwikkeling €350.000 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

OP Zuid

Bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van het valorisatievermogen van MKB-bedrijven binnen de (inter-)nationale topclusters waaronder Agrofood & Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Projecten dienen zich grotendeels te richten op experimentele ontwikkeling en een bijdrage te leveren aan het oplossen van een of meer geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, voedselzekerheid en duurzame landbouw. Bedragen variëren per paragraaf, waarbij individuele bedrijven maximaal € 250.000 subsidie per project krijgen en samenwerkingsverbanden maximaal € 750.000 subsidie per project kunnen ontvangen.

Helft van fase haalbaarheid en gehele fase ontwikkeling €250.000 (individueel)/ €750.000 (samenwerkingsverband) Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

POP3

Diverse subsidiemogelijkheden met variërende bedragen voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse/ Limburgse platteland. Gericht op 5 thema’s: versterken van innovatie, verduurzaming, concurrentiekracht (1), jonge boeren (2), natuur en landschap (3), waterkwaliteit (4), versterken landelijk gebied (5).

Gehele fase haalbaarheid en ontwikkeling Diverse bedragen Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

WBSO

R&D kosten die betrekking hebben op loonkosten en materialen t.b.v. een innovatief onderzoeks- of ontwikkelingsproject verlagen d.m.v. een afdrachtvermindering (vermindering van de loonheffingen).

Gehele fasen haalbaarheid, ontwikkeling en marktintroductie/groei Diverse bedragen Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

Eurostars

Ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten met een maatschappelijk impact waarbij samengewerkt wordt met partners in andere Eurostars landen (grotendeels uit Europa). Minimaal 50% van de projectkosten dienen gedragen te worden door het onderzoeksintensieve MKB, met een max. Eurostars bijdrage van 500.000 Euro per project voor alle Nederlandse projectpartners samen.

Gehele fase ontwikkeling €500.000 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

Food2020

Het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Food2020 stelt opnieuw subsidiegelden beschikbaar voor grensoverschrijdende samenwerking op innovatieprojecten in de foodsector. De subsidie (50 procent van de projectkosten met een maximum van 67.500 euro) is beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf. Indienen kan tot uiterlijk tot 28 februari 2019 om 12:00 uur.

Gehele fasen haalbaarheid, ontwikkeling en marktintroductie/groei max. €67.500 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

Overige initiatieven

+ Toon regelingen
- Verberg regelingen

Rabobank AIL

Achtergestelde lening voor ondernemers in de idee-, plan- of startfase van tussen de 25.000 Euro en 150.000 Euro gericht op circulaire economie, food, renewables en vitaliteit.

Gehele fase haalbaarheid en halve fase ontwikkeling €150.000 lening Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

Brightlands Venture Partners

Investeringsfonds dat zich richt op bedrijven actief in of met future farming, bio-circulair en veilige, gezonde voeding die sterk willen gaan groeien en groeikapitaal nodig hebben. Typische investering ligt rond de 500.000 Euro en kan per project oplopen tot 3.500.000 Euro per bedrijf.

Helft fase ontwikkeling en gehele fase marktintroductie/groei €500.000 - €3.500.000 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een lening voor projecten gericht op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het kan daarbij gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of proces.

Gehele fase ontwikkeling >€500.000 Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

Vroegefasefinanciering (VFF)

De vroegefasefinanciering (VFF) betreft een krediet voor innovatieve starters en bestaande mkb-ondernemingen om te onderzoeken of een idee technisch haalbaar is en kans van slagen op de markt heeft. Het commitment en de betrokkenheid van de toekomstige investeerder zijn hierbij cruciaal.

Gehele fase ontwikkeling Lening, diverse bedragen Meer informatie

Hulp of advies nodig bij deze regeling?

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Tags

 • subsidies
 • financiering
 • lening
 • LIOF
 • kennistraject
 • LBDF
 • Proof of Concept
 • seed-financiering
 • MIT
 • OP Zuid
 • POP3
 • WBSO
 • Eurostars
 • Food2020
 • Rabobank AIL
 • Brightlands Venture Parners
 • innovatiekrediet
 • vroegefasefinanciering
 • VFF