Agenda

Bijeenkomst anders beheren van biomassa

De bijeenkomst over het anders verwerken van biomassa uit het landschap gaat in op bodemverbetering met compost uit reststromen van landschapselementen. Organische stof en compost staan volop in de belangstelling. Een gezonde bodem is de basis van een gezonde landbouw en goed voor de biodiversiteit. Een gezonde bodem houdt meer water en meer koolstof vast in de bodem.

Die middag leren we van ervaringen met diverse soorten compost en composteren, onder meer ter voorbereiding op de Biomeiler die we gaan maken. Vraagstuk op de achtergrond is: Composteren is een specialisme, met kennis is hoge kwaliteit compost te realiseren. Aan de andere kant wil je graag de kringloop zo lokaal mogelijk houden. Hoe kun je beide organiseren? En hoe kan dat binnen de (afval)wetgeving? In navolging op deze bijeenkomst wordt er tijdens een tweede bijeenkomst op 9 november een presentatie en workshop gegeven rondom de bouw van de Biomeiler met heggensnoeisel.

BIOMEILER
Een biomeiler is een grote composthoop waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig gebruikt kan worden. Bacteriën breken houtsnippers af tot houtcompost die zeer voedzaam is voor planten. Bij deze omzetting komt veel warmte vrij (tot 60-65 graden) die benut kan worden. Met een warmtewisselaar van kunststof slangen waar water door gepompt wordt kan de warmte naar een woning of opslagvat getransporteerd worden. Het belangrijkste is natuurlijk dat een biomeiler in twee jaar meer dan honderd kuub hoogwaardige houtcompost produceert, die je kunt gebruiken om de grond te verbeteren voor voedselproductie.

Programma

13.00 Inloop met koffie en thee

13.30 – 13.40 Welkom vanuit Natuurrijk Limburg en IKL, ‘op naar de Biomeiler’

13.40 – 13.55 Marie Wesselink, bodemkundige WUR open teelten, Proefboerderij Vredepeel, ‘lange termijn effecten van compost op de bodem’.

13.55 – 14.15 Mieke van Eerten, ‘praktijkproef met (coöperatief) composteren in Agro-as De Peel’. Deze proef is een initiatief van en met melkveehouders.

14.15 – 14.30 Mieke van Eerten, verwaarden van reststromen door composteren, HAS Hogeschool ‘onderzoeksresultaten lokaal gebruik organische reststromen voor bodemverbetering in Agro As de Peel’

14.30 – 15.30 Rondje op de velden van proefboerderij

15.30 – 16.00 Afsluiting en drankje

Aanmelden >