Agenda

BIO inspiratiedag

De eerste BIO inspiratie DAG vindt plaats op 4 juli 2019 in Vredepeel. Op deze dag informeert en inspireert Biologisch Limburg biologische boeren, boeren in omschakeling, maar ook geïnteresseerde gangbare boeren over actuele onderwerpen. Daarnaast is er ruimte om bij te praten, te discussiëren met collega-boeren en nieuwe contacten te leggen.

Programma

12:30 Inloop met koffie en thee en bezoek aan bedrijvenmarkt

13:00 Opening: Biologische landbouw inspireert! door Wijnand Sukkel, WUR | Open Teelten en Johan Tielen, vollegrondsgroenteteler

13:45 Rondgang langs diverse proeven en demonstraties

16:30 Bezoek bedrijvenmarkt met o.a. workshop SKAL

18:00 Terugblik met John Janssen, BioLogisch Limburg, Hubert Mackus, Provincie Limburg en Léon Faassen, LLTB

19:00 Sluiting

Onderwerpen geleide rondgang op biologisch bedrijf

  • Onkruidbestrijding - inzet van machines en robots
  • Management en timing onkruidbestrijding
  • Beheersing ziekten en plagen - aardappelteelt als voorbeeld
  • Nieuwe voedergewassen
  • Optimale organische stof voorziening en eisen goede compost
  • NKG versus ploegen in relatie tot bodemkwaliteit
  • Natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit door WUR | Open teelten