Agenda

Causerie de Korte Keten

Sander Dragt deelt zijn ervaringen met korte keten distributiemodel

Op 20 juni licht Sander Dragt toe hoe korte keten distributie opgezet kan worden, gebaseerd op zijn ervaringen met het project Puur Limburg.

Lokaal en duurzaam

De consument hecht steeds meer belang aan de herkomst van een product. Ook duurzaamheid, waaronder het verminderen van het aantal voedselkilometers, en het ondersteunen van de lokale economie wordt steeds belangrijker.

Groeikans

Toch blijkt het voor de kleine producenten niet altijd gemakkelijk om hun product te verdelen. Dat zag ook de Vlaamse provincie Limburg in België. Daarom namen de provincie Limburg en Toerisme Limburg, in samenwerking met de Centrale Landelijke Gilden, in het kader van het Interreg-project IVa “Groei.kans!”, het initiatief om een provinciaal distributienetwerk voor hoeve- en streekproducten uit te bouwen met als doel om een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod van hoeve- en streekproducten in de markt te zetten dat makkelijk beschikbaar is.

De Wroeter

Het Arbeidscentrum De Wroeter werd gecontacteerd om een distributiesysteem in de praktijk uit te werken. De Wroeter deed eerder al ervaring op met voedseldistributie via een online bestelsysteem en ook via voedselteams. Al sinds 1982 biedt De Wroeter werk aan mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk een plek vinden. Men maakt er ambachtelijke, duurzame en milieuvriendelijke producten - ook op vlak van land- en tuinbouw.

Sander Dragt

Medewerker Sander Dragt (die ook ervaring had in Nederland op vlak van coördinatie en distributie) werd aangesteld als coördinator van het project met als doel een werkzame structuur op te zetten. Er werd in samenwerking met de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie een manifest opgesteld, een website gemaakt met informatie over het project, de producenten, de afhaalpunten en verdeelcentra en de horecazaken die gerechten bereiden met puur Limburgse producten. Puur Limburg als het Limburgse distributiesysteem voor hoeve- en streekproducten werd reeds voorgesteld op 26 januari 2011.

Altijd kleinschalig?

Sander Dragt zal dieper ingaan op het feit dat de korte keten hip is met kleinschalige initiatieven waarbij consumenten en producenten elkaar ontmoeten en steeds vaker de media halen. Maar moet de korte keten per definitie kleinschalig blijven, of is het haalbaar om ook in onze supermarkten de korte keten een plaats te geven?

Deelnemen?

Deelnemen kan tegen betaling van € 6 per persoon inclusief 2 consumpties.
Graag vooraf aanmelden door een mail te sturen naar voorzitter@asg.be
Routebeschrijving >