Agenda

Conferentie: Het GLB onderweg naar nieuw perspectief

Praat u mee? De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat in 2023 van start gaat, worden steeds concreter. Eind 2021 vindt besluitvorming plaats op nationaal niveau. Op donderdag 1 juli organiseert het programmateam een conferentie, van 14.00 – 16.15 uur. De conferentie vindt online plaats en bestaat uit een plenair deel en verschillende verdiepende sessies.

Programma

14.00 uur: Plenair programma

Dagvoorzitter Marijke Roskam, demissionair minister Schouten en gedeputeerde Staghouwer namens de provincies gaan in gesprek met agrariërs, vertegenwoordigers van natuurorganisaties en anderen. Welke omslag is gewenst, en hoe kiezen we het juiste ambitieniveau en tempo? Er wordt gereflecteerd op onderdelen van het gepubliceerde ambtelijk advies en de elementen in het plan waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden.

15.00 uur: Pauze

15.00 – 16.15 uur: 3 webinars, vrij toegankelijk

Na het plenaire deel zijn er drie webinars die voor iedereen toegankelijk zijn. Welk onderwerp vind je interessant?

  1. ‘Het GLB in breder perspectief’
  2. ‘Basisbetaling en eco-activiteiten, de praktijk’
  3. ‘Nieuw perspectief, nieuwe kennis’

Alle webinars zijn later terug te kijken op het Youtube-kanaal. Tijdens de uitzending kun je meedoen door te reageren op vragen of vragen te stellen via een chatfunctie.

Aanmelden

Alle informatie over de conferentie vind je op toekomstglb.nl. Wil je deelnemen? Meld je dan aan via deze link.