Agenda

Innovatiedag Asperges

Dit jaar wordt wederom het Asperge Platform georganiseerd. Het Asperge Platform is één van de innovatiedagen die door Bright5 georganiseerd wordt.

Op deze dag worden op de Brightlands Campus Greenport Venlo diverse onderzoekstrajecten en demonstraties getoond en besproken met de aspergesector.

Zo worden er verschillende strategieën aangelegd voor het beheersen van onkruiden, ziekten en plagen. Deze worden in samenspraak met specialisten in het veld samengesteld.

Daarnaast worden er verschillende teeltsystemen bekeken: Vergroening middels groenbemesters, toepassing van niet chemische ziektebeheersing, onkruidwering met afdekking, onder zaai en niet chemische beheersing. Optimalisatie van de bodem wordt uitgebreid onderzocht en zo zullen er meer zaken de revue passeren.

Meer info en aanmelden >