Agenda

Kick-off bijeenkomst‘ Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’

Op 13 april organiseert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO0 de online kick-off plaats van het onderzoeksprogramma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’. In samenwerking met landbouw- en voedselpartijen gaat dit programma onderzoeken wat duurzame voedselsystemen zijn en hoe we de transitie naar een duurzaam voedselsysteem in Nederland kunnen versnellen. De kick-off zal vooral inzicht geven hoe experts uit de wetenschap en praktijk zich de komende drie jaar zullen inzetten voor deze transitie.

Ruim dertig wetenschappers werken samen met bedrijven, NGO’s en innovatieve netwerken in het projectconsortium. De kick-off neemt je mee in de ambities om te komen tot een beter begrip van het Nederlandse voedselsysteem, een nieuw ontwerp voor een duurzaam toekomstig voedselsysteem en sturingsmechanismen om de transitie naar zo’n voedselsysteem te realiseren.

Programma

Zowel de demissionaire minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geven in een videoboodschap aan wat de rol en toegevoegde waarde is van dit thematische onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Professor Olivier De Schutter, onder andere co-chair International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, zal een keynote houden ‘Towards sustainable food: three conditions for a successful transition’. Daarnaast zal de opzet en aanpak van dit NWA-programma kort worden toegelicht door Anita Hardon, bestuurslid van NWO, en Rob Hamer, voorzitter van de begeleidingscommissie.

Aanmelden

Via de website van het NWO kan je je voor deze online bijeenkomst aanmelden. Daar vind je ook meer informatie over het onderzoeksprogramma.