Agenda

Kick off meeting Food Screening EMR

Universiteiten van Maastricht, Luik, Aken en Hasselt slaan de handen ineen met de lokale Agrifood sector. Dat gebeurt onder de vlag van het Interreg Euregio Maas-Rijn-project Food Screening met als doel om het concurrentieel vermogen van lokale midden- en kleinbedrijven uit deze sector aan te scherpen en hen te ondersteunen in hun transitie naar een future proof businessmodel.

Technische partners ondersteunen hen op drie domeinen: smart sensing, future farming en het opbouwen van voedings- en/of gezondheidsclaims. Concreet wordt er binnen het project gewerkt aan de (door)ontwikkeling van slimme sensortechnologie dat het voor bedrijven mogelijk maakt om op een eenvoudige en goedkope manier, on-site, vitaminen en andere relevantie inhoudsstoffen in versproducten te detecteren.

Drie domeinen

Lokale bedrijven kunnen deelnemen aan dit project door te participeren in een gebruikersgroep, die zal worden beheerd door Brightlands Campus Greenport Venlo. Geïnteresseerde bedrijven worden expliciet uitgenodigd om vraagstukken, komende vanuit de drie domeinen (smart sensing, future farming en/of voedings- en gezondheidsclaims), inzake detectie van inhoudsstoffen, aan te reiken. Projectpartners zetten deze vraagstukken in een co-creatief proces om naar op maat gemaakte oplossingen, waardoor de technologie ook direct bruikbaar zal zijn voor het lokale midden- en kleinbedrijf.

Euregionale partners

Partners binnen dit project zijn: Universiteit Maastricht, Yookr B.V., Rheinisch-Westfallische Technische Hochschule Aachen, Universiteit Hasselt, Nunhems Netherlands B.V., Université de Liége, Interuniversitair Micro-Electronica Centrum VZW – Geassocieerd labo IMOMEC, ZUMOlab GbR, Brightlands Campus Greenport Venlo.

Deelname aan kick-off event

Ben je als midden- en/of kleinbedrijf geïnteresseerd om vrijblijvend deel te nemen aan dit online kick-off event op dinsdag 28 september a.s.? Haak dan op die dag, exact om 12.00 uur, aan bij de online sessie via deze link.

Trap je mee af?