Agenda

Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid

Er gebeurt veel op het gebied van duurzame land- en tuinbouw en de behoefte aan meer verbinding tussen betrokkenen neemt toe. Daarom organiseert Netwerk Platteland op 18 maart de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid in Nijkerk.

Voor wie

Op één of andere manier ben je betrokken bij het thema plantgezondheid. Als ondernemer, onderzoeker (topsectoren, Horizon 2020), adviseur, projectleider POP3- of MIT-project, medewerker/bestuurder brancheorganisatie of medewerker van een overheid. Je werkt aan de ontwikkeling van kennis over plantgezondheid of zorgt ervoor dat de kennis zo snel mogelijk in de praktijk wordt toegepast. Het is allemaal van belang voor een duurzame land- en tuinbouw en het inkomen van boer en tuinder.

Programma

Centraal in de bijeenkomst staat de ontwikkeling en praktijktoepassing van kennis rond vier thema’s:

1. Waarneming en Beslissings Ondersteunende Systemen

2. Geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk

3. Biodiversiteit

4. Bodempathogenen

In thematische groepen zal de kennisontwikkeling en –overdracht uit de diverse projecten uitgewisseld worden. Daarnaast wordt een aantal onderwerpen uitgediept, bijvoorbeeld: wat zijn de witte vlekken in het onderzoek, in welke mate is de kennis al praktijkrijp en wat zijn de meest geschikte methodes om de kennis op de praktijk van telers over te brengen en toegepast te krijgen? Het is de bedoeling dat een vervolg aan de bijeenkomst zal worden gegeven in zogeheten innovatiecirkels voor genoemde thema’s.

Over enkele weken wordt de volledige agenda bekend en is het ook mogelijk om aan te melden.