Agenda

Studiedag zachtfruit

De UV-Robot, KRATOS, monitoring, plaagbestrijding en consumenteninzichten zijn voorbeelden van onderwerpen die tijdens de studiedag zachtfruit op woensdag 19 december in Hasselt aan bod komen. Deze studiedag is een initiatief van de Werkgroep aardbeien & houtig kleinfruit Onderzoek en Voorlichting, het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, pcfruit vzw, proefcentrum Hoogstraten, Inagro en Boerenbond.

Programma

09:00: Inloop

09:30: Sessie 1 ( gemeenschappelijk)

- UV-ROBOT: automatiseren en optimaliseren van witziektebestrijding in aardbei.

- Tips tegen trips: vechten tegen de bierkaai?

- Wat kan het adviessysteem KRATOS voor uw bedrijf betekenen? (

- suzukii bestrijding sturen met monitoring: knelpunten voor IPM en de geldbeugel van de teler.

11:15: Sessie 2a (aardbei) Monitoring: cruciale schakel in het welslagen van biologische plaagbestrijding, Sonsation en Limalexia gaan concurrentie aan met standaard rassen, Productieverhoging bij Malling Centenary: een kwestie van aangepaste teelttechniek.

Sessie 2 b (houtig kleinfruit) - Blauwe bessen – diversifiëren is anticiperen, Bramen, Rode vruchtkorrels - een wereldwijd probleem; virussen, bacteriën, galmijten, insecten… ? Coolplant, bewaring plantmateriaal.

14:00: Sessie 3a (aardbei) - Irrigeren en fertigeren van aardbeien in de volle grond volgens de nieuwe richtlijnentabel, Beperken impact op milieu met sluiten waterstroom op trayveld, Driftreductie efficiënt toepassen bij aardbeien, Wat kan EIP, VLIF en innovatieve investeringsprojecten voor u betekenen in de bedrijfsvoering?

Sessie 3b (houtig kleinfruit) - Driftreductie efficiënt toepassen bij houtig kleinfruit, Wat kan EIP, VLIF en innovatieve investeringsprojecten voor je betekenen in de bedrijfsvoering, Eenvoudige maatregelen kunnen erosie vermijden.

15:30: Sessie 4 (gemeenschappelijk) - Consumenteninzichten en marktanalyse rond zachtfruit Ontwikkelingen in het zachtfruit

Inschrijven

Deelname aan deze studiedag kost 30 euro inclusief drank en lunch. Maar als je je vóór 14 december inschrijft, betaal je 20 euro. Betaling dient ter plaatse te gebeuren. Je kunt je inschrijven door hier te klikken of via telefoonnummer +32 (0)11 742680.

Voor meer informatie kun je terecht op de site van Proefcentrum fruitteelt