Agenda

Tour de Boer Zuid-Limburg

Op 7 september vindt Tour de Boer plaats. Iedereen is welkom om te voet, per fiets of auto vier typische Zuid-Limburgse boerenfamiliebedrijven te bezoeken in de buurt van Hulsberg. Zij laten zien hoe hun bedrijf reilt en zeilt.

De volgende boerenbedrijven doen mee:

  • Fruitteeltbedrijf van familie Janssen (Aalbeek)
  • Zorgboerderij en biologisch melkgeiten bedrijf Ravensbosch van familie Dezaire (Arensgenhout)
  • Akkerbouwbedrijf Hoeve Wissengracht van familie Backbier (Hulsberg)
  • Melkvee-, akkerbouw- en fruitteeltbedrijf van familie Lemmens (Schimmert)


Activiteiten voor jong en oud

Naast een kijkje op de bedrijven organiseren de vier deelnemers verschillende activiteiten voor jong en oud. Bij familie Backbier zijn diverse landbouwmachines te bewonderen, waaronder een bietenrooier en een aardappelpoter. In de zorgboerderij van familie Dezaire is van alles te leren over biologische landbouw en met name biologische geitenhouderij. Bij de familie Janssen mogen bezoekers zelf appels plukken. Bij familie Lemmens wordt in woord, daad en beeld uitgelegd hoe onder andere melk wordt geproduceerd, van gras tot glas. En er kan volop geproefd worden: bier en aardappels geproduceerd van eigen oogst bij Backbier, biologische producten bij Dezaire, appelsap bij Janssen en verschillende zuivelproducten bij Lemmens. Bovendien kan een grote verscheidenheid aan standjes bezocht worden.

Wandelen, fietsen of met de auto

Een wandel-, fiets- en autoroute verbindt de vier bedrijven aan elkaar en zorgt ervoor dat bezoekers niets van Tour de Boer hoeven te missen.

Tour de Boer is een initiatief van LLTB-regio Zuid-Limburg en onderdeel van de Beleefweek Limburg. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Tour de Boer.