Agenda

Tweede winterbijeenkomst BioLogisch Limburg

BioLogisch Limburg organiseert op 21 januari de tweede van in totaal drie winterbijeenkomsten. Deze avond staat in het teken van het jaarprogramma: hoe kunnen we als sector de regionale kringlopen sluiten. Met als actuele vraag: wat betekent de huidige stikstofdiscussie voor onze sector en voor mijn
bedrijf.

Doelstelling

'In 2025 hebben de leden van vereniging BioLogisch Limburg de regionale kringlopen met elkaar gesloten.’ Dat is een van de doelstellingen waar BioLogisch Limburg zich de komende vijf jaar voor gaat inzetten. In een serie winterbijeenkomsten kijkt de vereniging samen met leden en agribusinessvrienden op welke manier deze doelstelling behaald kan worden. Daarbij is er veel aandacht voor de huidige stikstofdiscussie.

Programma

Gastspreker is Kees van Veluw. Kees is docent Biologische Landbouw aan de
WUR en adviseur duurzame landbouw bij het Louis Bolk Instituut. Kees van
Veluw stelt dat het uitkopen van agrarische bedrijven geen oplossing biedt
voor de stikstofproblematiek. Dit geld zou volgens hem veel beter ingezet
kunnen worden om agrarische ondernemers te ondersteunen bij het omdenken
naar duurzame landbouw.