Agenda

Veldbijeenkomst soortenrijk grasland

Op 28 augustus vindt de veldbijeenkomst plaats. Velden in Kelpen-Older en in Weert worden onder de loep genomen. Praktijkervaringen met soortenrijk grasland wordt toegelicht. Sprekers van DSV zaden, agrarische adviseurs en melkveehouders zijn aanwezig om verschillende aspecten van soortenrijk grasland bij de veldbijeenkomst te bespreken:

  • Management rondom inzaai en instandhouding van soortenrijk grasland
  • Opbrengstgegevens en voederwaarden
  • Ervaringen met beweiding
  • Bodemgezondheid en inpassing van vruchtwisseling
  • Voordelen voor het bedrijf
  • Diergezondheid
  • Welke soortenrijke mengsels passen bij welk doel?

Programma

  • 10.00 uur Proefveld in Kelpen-Oler
  • 12.30 uur Lunch bij bedrijf Gerard Kemper
  • 15.00 uur Eind veldbijeenkomst

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via bijgevoegde link. Lees meer informatie via de website van Biologisch Limburg.