Agenda

Verankeren van agro-digitalisering in Limburg

In het kader van de Dutch Food Week worden op woensdag 14 oktober verschillende activiteiten georganiseerd op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Zo worden vanuit het project ‘Regions 4Food’ de actuele ontwikkelingen en ideeën rondom het verankeren van agro-digitalisering in Limburg besproken.

Precisielandbouw

Limburg staat bol van de kansen op het gebied van precisielandbouw, in de breedste zin van het woord. We hebben de kennis en de bedrijven: producenten, toeleveranciers, verwerkers, ICT-specialisten, field labs, onderwijsinstellingen, ontwikkelmaatschappijen, et cetera. Wat is nodig om samen met deze partijen de kansen te vertalen naar business?

In het kader van het INTERREG Europe project ‘Regions 4Food’ wordt op woensdag 14 oktober van 14.30 tot 16.30 uur gesproken over de actuele ontwikkelingen en ideeën om agro-digitalisering in Limburg te verankeren. Samen met de deelnemers en enkele interessante sprekers wordt verkend hoe dit in de praktijk kan werken en wat daarvoor nodig is.

Save the date

Meer informatie over het programma en mogelijkheid tot aanmelden volgen binnenkort.