Bio Treat Center

Als BioTreatCenter werken we als kenniscentrum met vele partners uit de keten van markt, kennis en overheid en faciliteren we individuele MKB-ondernemers in de realisatie van een concrete kansrijke business cases. Gevestigd op de Brightlands Campus Greenport Venlo zitten we in een broedplaats van innovatieve en creatieve bedrijven die samen een uniek platform vormen voor het creëren van business in de biobased economie. We zijn aanjager, trekker, doener, deler én ontdekker. Aan de ene kant ligt de focus op faciliteren van individuele ondernemers die op basis van biomassa een nieuwe business case willen bouwen. En aan de andere kant ligt de focus op kennistransfer naar de markt.