Innoveins Blueberry Innovators

Om uitdagingen op het gebied van schaalvergroting, arbeid, efficiency, gewasbescherming, duurzaamheid, taakspecifieke machines, bio- en bodemdiversiteit en water- en productkwaliteit aan te pakken hebben twaalf blauwe bessentelers zich verenigd binnen Blueberry Innovators. De blauwebessentelers komen uit alle windstreken (Nederland, België en Duitsland) en zijn bovenal verbonden door eenzelfde mindset. De Blueberry Innovators geloven namelijk in co-creatie en samenwerking om tot baanbrekende innovaties te komen. Altijd vanuit het perspectief dat zij zelf ‘aan het stuur zitten’ en op basis van hun behoeften wordt geacteerd. De drie innovatiethema’s waar de Blueberry Innovators de komende jaren mee aan de slag gaan (gerobotiseerde oogst, smart farming en gerobotiseerde onkruidbestrijding), zijn concrete uitingen van deze behoeften.