GLITCH

De doelstelling van GLITCH is het ondersteunen van de glastuinbouwsector bij het ontwikkelen en implementeren van energie-efficiënte en klimaat neutrale technieken. Aan de hand van concrete demonstraties en overleg met partners uit de bedrijfskolom zullen co-creatie trajecten gemanaged worden. Hiermee realiseren we cross-overs tussen de glastuinbouw en de hightech sector. We beogen diverse thema’s rond energiegebruik in de teelt van tomaat, sla, komkommer en paprika.