Column

Kringlooplandbouw, nieuw of al eeuwen oud?

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het nog maar over twee dingen: ‘kringlooplandbouw’ en ‘de boer moet een betere prijs krijgen’.

Toen ik de benaming 'kringlooplandbouw' voor de eerste keer hoorde, kwam ik al snel tot de conclusie dat er al sinds mensenheugenis aan kringlooplandbouw wordt gedaan.

Neem nu de varkenshouderijsector, een van de meest innovatieve sectoren van Nederland. Varkenshouders kunnen van afgekeurde friet, snoep, brood en restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie een lapje spek maken. Maar dan denk ik terug aan de tijd van mijn opa. Hij kookte aardappelschillen om aan de varkens te geven. Ligt hier niet hetzelfde idee aan de grondslag, het hergebruiken van afvalproducten?

Met het introduceren en verder vormgeven van de zogenaamde kringlooplandbouw kunnen we veel verliezen naar de omgeving zoveel mogelijk beperken. Dit heeft minister Schouten ook wel in de gaten. Naar mijn mening is de agrarische sector in Nederland hiertoe in staat.

Waar ik mij echter meer zorgen over maak, is het stukje ‘dat de boer een betere prijs moet krijgen’. Het handelsverdrag met de Mercosur, een douane-unie bestaande uit verschillende landen in Zuid-Amerika, ligt op tafel. De concurrentie met landen buiten Europa neemt toe. Minister Schouten heeft nog het een en ander te regelen voordat de Nederlandse boeren een hogere prijs voor hun producten kunnen afdwingen. Als deze onderhandelingen net zo lang duren als die over fosfaatrechten, dan kunnen we hier nog wel even op wachten. Maar op dat moment staat er wel een grote agrarische sector. Een sector die ondertussen veel ondersteunende middelen als kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen heeft moeten laten vallen.

Kostprijstechnisch zal het de komende jaren niet gemakkelijker worden. Bovendien komt de concurrentiepositie ten opzichte van bijvoorbeeld de Mercosur achter te liggen als alleen Nederland onze sector met een sneltreinvaart wil veranderen.

Maarten van Cruchten – vicevoorzitter LAJK


LAJK zich in voor een perspectiefvolle toekomst voor jong agrarisch Limburg.
Het richt zich op ontwikkeling, ondernemerschap en passie voor de agrarische sector. Leden leren van elkaar, volgen relevante cursussen te volgen en zijn sociaal actief. Ook geeft het LAJK een stem aan de gezamenlijke belangen in de provincie Limburg en de maatschappij.
Deze column staat los van de Kiempunt-redactie en verwoordt het standpunt van de columnist, een lid van LAJK.
Wil je jouw mening geven? Reageer dan vooral hieronder!
Meer over LAJK >


Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.