Column

Landbouw debat

301 x bekeken

Het lijkt alsof het debat rondom landbouw meer op scherp staat dan ooit. Landbouw staat zoals altijd voor grote uitdagingen én veranderingen. Verschillende partijen en organisaties hebben hun eigen ideeën over welke route bewandeld moet worden om te komen tot een landbouw die naar hun wens is.

Via allerhande media pleit iedereen voor haar eigen ideeën en denkrichtingen, dat is natuurlijk iedereens goed recht. Echter lijkt het steeds meer een steekspel te worden waar het uiteindelijk niet meer om inhoud gaat en niet om de uiteindelijke haalbaarheid van de toekomstplannen. Gebeurtenissen in en rondom de sector worden aangehaald om bepaalde bedrijfsvoeringen in een kwaad daglicht te zetten, ondanks dat iedereen weet dat bepaalde zaken genuanceerder liggen dan ze voorgesteld worden.

Door de activistische toon in het debat is het alles behalve geloofwaardig wanneer wordt gesteld dat de boodschapper het beste voor heeft met de landbouw en haar toekomst. Ondernemers hebben meer behoefte aan goede voorbeelden, realistische verdienmodellen en stabiel beleid.

Om uiteindelijk te komen tot een succesvol pad om met de landbouw te bewandelen zijn drie zaken onmisbaar: tijd, economische volhoudbaarheid en vertrouwen bij de mensen en ondernemers die het moeten gaan doen.

Dat laatste is iets waarin politiek, ondernemers en andere betrokken partijen in het debat op korte termijn al wat kunnen doen. Door alleen te wijzen naar wat iemand volgens jouw denkwijze fout doet of iedere kans aangrijpen om een ander in een kwaad daglicht te zetten ga je uiteindelijk nooit het vertrouwen winnen om iemand te laten veranderen. De politiek heeft het vertrouwen van de landbouw nodig en de landbouw het vertrouwen van de politiek. Dit is iets dat iedereen, ongeacht wat iemands denkwijze of stip aan de horizon is, gemeen heeft met elkaar.

Uiteindelijk zal niet alles wat iedereen wil op korte termijn haalbaar zijn. Bepaalde verschillen in inzichten tussen verschillende partijen lijken niet overbrugbaar te zijn.

In dat opzicht geldt de strekking van het stikstof rapport van Remkes ook voor het landbouw debat: “niet alles kan”. Dat betekent dus dat ook in het landbouwdebat door alle partijen compromissen gesloten moeten worden.

Patrick Classens, Bestuurslid LAJK


LAJK zich in voor een perspectiefvolle toekomst voor jong agrarisch Limburg.
Het richt zich op ontwikkeling, ondernemerschap en passie voor de agrarische sector. Leden leren van elkaar, volgen relevante cursussen te volgen en zijn sociaal actief. Ook geeft het LAJK een stem aan de gezamenlijke belangen in de provincie Limburg en de maatschappij.
Deze column staat los van de Kiempunt-redactie en verwoordt het standpunt van de columnist, een lid van LAJK.
Wil je jouw mening geven? Reageer dan vooral hieronder!
Meer over LAJK >

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.