Disclaimer

LIOF besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daarom deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

LIOF is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Het bezoek aan de Kiempunt Limburg website is voor eigen rekening en risico. LIOF sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

LIOF behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. LIOF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.

Hyperlinks

De Kiempunt Limburg website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Kiempunt Limburg liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. LIOF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LIOF is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LIOF.