Arbeidsmarkt en onderwijs

Vitaal Vooruit

Agrifood Limburg, Vitaal Vooruit!

De Provincie Limburg heeft in juni 2020 het beleidskader Limburgse landbouw- agrifoodsector; Koers naar de toekomst 2020-2023 gepresenteerd. De centrale ambitie? De positie van de Limburgse landbouw- en agrifoodsector versterken en future proof maken. Kortweg Vitaal Vooruit. Hierin kunnen we stappen zetten als de spelers in de sector elkaar begrijpen, samenwerken en versterken. Elkaar stimuleren, helpen bij het vinden van kansen, bijstaan in innovatie en van dienst zijn in veranderen is en blijft cruciaal.

De groep ‘Agrifood Limburg, Vitaal Vooruit!’ is hét platform voor alle ondernemers, onderwijsinstellingen, ketenpartijen en andere organisaties uit de Limburgse agrifoodsector. In deze groep worden nieuwe samenwerkingen gevonden en kennis, kansen en dromen gedeeld om elkaar te versterken. Bent u geïnteresseerd in nieuwe samenwerkingen, inspiratie en informatie over innovatie of het vinden van kansen op het gebied van landbouw- en agrifood in Limburg? Meld u dan aan voor deze groep!

Vragen

Ben je op zoek naar bepaalde kennis, een bedrijf om mee samen te werken of heb je een andere vraag voor leden van deze groep? Plaats dan hier je oproep. Alleen leden van de groep kunnen reageren.

Log in of maak een account aan om een oproep te plaatsen

Uitkomst regiobijeenkomsten Vitaal Vooruit

Anke Custers op woensdag 28 april 2021 om 13:53

Uitkomst regiobijeenkomsten Vitaal Vooruit

Meer dan 100 ondernemers, dienstverleners, kennisinstellingen en overheden uit de Limburgse landbouw- en agrifoodsector zijn afgelopen weken met elkaar in gesprek gegaan. U was erbij! Energieke en inspirerende bijeenkomsten waarin nieuwe contacten zijn gelegd en nieuwe kansen, ideeën en samenwerkingen tot stand zijn gekomen. Dit alles om de positie te versterken van Limburg als toonaangevende agrarische regio die toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijk opgaven biedt en bijdraagt aan de continuïteit van de sector.

De nieuwe kansen, inzichten en uitdagingen zijn verzameld vanuit vier invalshoeken: ondernemers van de toekomst, nieuwe verdienmodellen, extensiveren met kansen voor verbreding en optimaliseren met oog voor omgeving. We hebben deze herleid naar een zestal overkoepelende thema’s die zowel in Noord-, Midden- als Zuid-Limburg relevant zijn. De thema’s waarin we elkaar kunnen stimuleren en vooruithelpen zijn:

Ondernemerschap, promotie en waardering
Inspelen op de vraag van de markt en dit laten leiden tot waardering (zichtbaarheid, (h)erkenning, positionering) zowel vanuit de overheid als in inkomsten.

Samenwerking
Verbetering van de samenwerking tussen deelsectoren, cross-sectoraal of over de grens gericht op o.a. afzet en kringlopen.

Bedrijfsopvolging en -continuïteit
Bewerkstelligen gesprekken en het bieden van ondersteuning in het traject van bedrijfsopvolging.

Valorisatie van kennis
Verbinden van kennisinstellingen met agrariërs, met valorisatie als uitkomst.

Trots
Verbetering respectering van de bijdrage van de land- en tuinbouw.

Randvoorwaarden
Maatwerkconstructies bij knellende wet- en regelgeving, bestemmingsplannen, beschikbaarheid van gronden (waarborging continuïteit), en de rol van de gemeenten hierin.

Met de juiste impulsen en reflecties kunnen we samen de toekomst met vertrouwen tegemoet. Een gelegenheid waar we over gaan tot actie. Kortom, Vitaal Vooruit.

Wij komen in de loop van 2021 bij u terug met meer informatie over het vervolg van Vitaal Vooruit.

Hartelijke groet en dank,
Projectteam Vitaal Vooruit
Provincie Limburg

Reageren
Log in of maak een account aan om te reageren

Eerste regiobijeenkomst van 'Agrifood Limburg Vitaal Vooruit'

Hubert Mackus op woensdag 3 maart 2021 om 12:00

Dat was ‘m! De eerste regiobijeenkomst van ‘AgriFood Limburg Vitaal Vooruit’. Een avond vol nieuwe inzichten, verbindingen, en inspiratie. Positieve sfeer, openhartigheid, interessante verhalen en een groot gevoel van trots en zelfvertrouwen in de sector en regio. Dé basis voor een vitale toekomst. Die is er en gezamenlijk we pakken dat op!

Volgende stap
Deze regiobijeenkomst is de eerste stap naar die toekomst. Om elkaar te blijven stimuleren, helpen bij het vinden van kansen en nieuwe samenwerkingen te ontwikkelen moeten we in contact blijven. Daarom is op de digitale thuisbasis Kiempunt de community ‘Agrifood Limburg, Vitaal Vooruit!’ gestart. Een ontmoetingsplaats, leerschool en vooral ‘broeikamer” die tot wasdom door er gebruik van te maken. Samen gaan we voor een vitale landbouw- en agrifoodsector in de toekomst!

Tot snel

Hubert Mackus

Gedeputeerde Landbouw, Landschap en Mobiliteit

Reageren
Log in of maak een account aan om te reageren

Leden

Yaël Konings
Plant B Studio
Margo Sogelée
Margo Sogelee
Taco de Nies
KRES Network B.V.
Marieke Kersten
Marieke Kersten Life Coaching
jack keulers
Fontys Hogescholen
Anke Houben
Houbensteyn Groep
Rick Lanckohr
Lanckohragri
Tim Hupperetz
MAATSCHAP HUPPERETZ
Diana Ergle
Next Generation Sensors B.V.
Roy van der Broek
Gemeente Beekdaelen
Hubert Mackus
Provincie Limburg
Ron Vanlier
Rabobank Roermond-Echt
Mariëlle Geelen
HAS Hogeschool
Henk Stals
Happy-Ei
jeroen verhaegh
verhagro
Anke Custers
Provincie Limburg

Direct naar

Vragen Bestanden Leden

Nieuwste leden

Yaël KoningsPlant B Studio
Margo SogeléeMargo Sogelee
Taco de NiesKRES Network B.V.
Bekijk alle leden >