Nieuws
14 november 2018
CO2-taks als stimulans voor verduurzaming
Nieuws
24 januari 2020
Grote belangstelling voor verduurzaming bij EnergieEvent
Nieuws
30 januari 2020
Nieuwe investeringen provincie naar verduurzaming land- en tuinbouw
Nieuws
9 december 2019
Subsidie fysieke investeringen verduurzaming voor jonge landbouwers (JOLA) opengesteld
Nieuws
22 mei 2020
Subsidieregeling ten behoeve van innovatie en verduurzaming stallen
Nieuws
29 maart 2019
Informatie over Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij beschikbaar via nieuwe webpagina
Nieuws
11 juni 2021
Hessing Supervers en Brightlands Campus Greenport Venlo gaan samenwerken aan innovatie en verduurzaming
Nieuws
6 februari 2019
Aantal hectares met PlanetProof keurmerk in jaar tijd verdubbeld
Nieuws
19 september 2019
"Service-innovatie belangrijke groeifactor voor food"
Nieuws
15 juli 2019
DSM en Evonik introduceren algenolie voor duurzame viskweek
Nieuws
31 augustus 2018
Financiële injectie voor duurzame boomteelt in Limburg
Nieuws
26 oktober 2020
Provincie stelt subsidie voor duurzame, jonge landbouwers open per december
Nieuws
5 november 2020
Bietentransport per binnenvaartschip: traditionele oplossing voor duurzame toekomst
Achtergrond
17 september 2019
Niet makkelijker, wel steeds duurzamer en innovatiever
Nieuws
30 juli 2021
Vooraankondiging: €52,4 miljoen voor economisch herstel landbouw sector
Nieuws
17 juni 2019
Minister Schouten wil eerlijke prijs voor boeren en tuinders
Achtergrond
26 augustus 2019
Voedselverspilling: actie vereist in de gehele keten
Nieuws
19 november 2018
Limburg opent subsidie Jonge landbouwers 2018
Nieuws
25 juni 2019
Uitdagingen voor behoud koppositie tuinbouw in Limburg
Nieuws
29 april 2021
Kippenboer Ruud Zanders onvermoeibaar op het duurzame pad
Nieuws
14 november 2018
Mogelijk toch experimenten met CRISPR-Cas in Nederland
Nieuws
3 september 2019
Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lanceert #LNVCommunity
Nieuws
31 oktober 2018
Eerlijker prijzen voor agrofood producten zijn de toekomst
Nieuws
1 maart 2019
Provincie Limburg stelt subsidie beschikbaar voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven
Nieuws
28 januari 2020
Kiempunt wil van jou leren
Nieuws
21 januari 2019
Chemelot krijgt biogasinstallatie voor verwerken varkensmest
Nieuws
21 juli 2020
Maximale winst uit je gewassen met innovatieve en duurzame toepassingen
Achtergrond
29 maart 2020
True Pricing anno 2020: hoe staan we ervoor?
Nieuws
23 juli 2019
Openstelling warme sanering uitgesteld tot najaar
Vijf vragen aan
27 november 2020
5 vragen aan...Rebecca Steinbusch-Lacroix
Nieuws
14 juli 2021
Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start
Nieuws
4 november 2020
Ministerie van LNV opent Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)
Nieuws
13 juli 2020
Nieuw Future Farming instituut op Brightlands Campus Greenport Venlo
Column
28 mei 2019
COLUMN LAJK: Varkenshouders van de toekomst
Nieuws
20 mei 2020
Hogescholen onderzoeken begeleiding bij agrarische bedrijfsovername
Nieuws
27 september 2019
Gulpener bouwt meest duurzame brouwhuis van Europa
Nieuws
9 augustus 2019
Menselijk landgebruik moet radicaal anders volgens VN-klimaatrapport
Nieuws
11 juni 2021
GROW brengt toekomst van agrofoodsector een stapje dichterbij
Nieuws
17 mei 2021
Innovatieve teelten op Limburgse grond
Achtergrond
7 februari 2019
Mogelijkheden voor financiering & subsidies in Limburgse agrofood

Exclusief artikel voor Kiempunt leden

Maak een gratis account aan of log in om dit artikel te bekijken.
Achtergrond
18 november 2020
Twee jaar op weg naar kringlooplandbouw

Wil je zelf inhoud toevoegen? Neem dan gerust contact op met de redactieraad (redactie@kiempunt-limburg.nl).