Nieuws
11 september 2018
Dit zegt Limburg over landbouwvisie minister Schouten
Nieuws
20 mei 2020
Kennisdeling in de transitie naar duurzame landbouw
Nieuws
14 juni 2019
Multifunctionele landbouw verdubbelt omzet
Nieuws
16 augustus 2019
Landbouwgrond potentie voor extra CO2-opslag
Nieuws
19 juli 2019
Wildredder redt slachtoffers van landbouwmachines
Nieuws
17 februari 2020
Limburgse boeren over circulaire landbouw
Nieuws
19 november 2018
Limburg opent subsidie Jonge landbouwers 2018
Nieuws
13 februari 2019
De mens achter de arbeidsmigrant
Nieuws
3 september 2019
Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lanceert #LNVCommunity
Nieuws
28 oktober 2019
Boeren gezocht voor deelname aan pilot natuurinclusieve landbouw
Nieuws
23 januari 2019
LLTB start Limburgse beweging naar een natuurinclusieve landbouw
Nieuws
20 april 2018
Vaker controle voor bio landbouw vanaf 2021
Nieuws
30 augustus 2019
Groene hogescholen bundelen krachten in onderzoek naar duurzame landbouw en veeteelt
Nieuws
9 december 2019
Subsidie fysieke investeringen verduurzaming voor jonge landbouwers (JOLA) opengesteld
Nieuws
4 november 2019
Limburgse melkveehouder enthousiast over pilot kruidenrijk grasland
Nieuws
15 april 2019
Projectgelden beschikbaar vanuit Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Nieuws
14 november 2018
Mogelijk toch experimenten met CRISPR-Cas in Nederland
Nieuws
16 januari 2020
Tienpuntenplan kringlooplandbouw aangeboden aan provincie Limburg
Nieuws
12 juni 2020
Hulp bij jouw nieuwe businesscase voor optimale inzet van grondstoffen
Nieuws
17 juni 2019
Minister Schouten wil eerlijke prijs voor boeren en tuinders
Nieuws
1 maart 2019
Provincie Limburg stelt subsidie beschikbaar voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven
Nieuws
18 juni 2019
Realisatieplan kringlooplandbouw gepresenteerd
Nieuws
26 juli 2019
ZomerOogst helpt boeren en tuinders 2e klasse producten te verkopen
Nieuws
14 mei 2019
Boeren en tuinders krijgen meer macht tegen supermarkten
Nieuws
31 oktober 2018
Eerlijker prijzen voor agrofood producten zijn de toekomst
Nieuws
1 oktober 2019
Platform voor Omslag naar Kringlooplandbouw gelanceerd
Nieuws
23 december 2018
Ambassadeursgroep Korte Ketens Limburg van start gegaan
Nieuws
8 oktober 2019
Nieuw Gemengd Bedrijf presenteert stallen zonder stikstofuitstoot
Nieuws
13 juli 2020
Nieuw Future Farming instituut op Brightlands Campus Greenport Venlo
Nieuws
25 juni 2019
Judith van de Mortel: "Combineer aanpakken voor duurzaam bodembeheer"
Nieuws
14 november 2018
CO2-taks als stimulans voor verduurzaming
Nieuws
7 mei 2019
1 miljard euro voor ondersteuning jonge boeren
Nieuws
21 juni 2018
Eerste stappen agrarische samenwerking Nederlands en Belgisch Limburg
Nieuws
1 november 2018
Fonds van Brightlands Agrifood Ventures groeit naar 20 miljoen euro
Nieuws
29 juni 2018
Ook Limburgse boer wil verduurzamen
Nieuws
14 juni 2018
Nieuwe openstelling POP3: 45 miljoen voor agrarisch Limburg
Nieuws
27 december 2018
Deltaplan voor biodiversiteit gepresenteerd
Nieuws
17 januari 2020
Meer dan 500 aanmeldingen stopsubsidie varkenshouderij
Nieuws
21 februari 2020
Limburgse instellingen gaan samenwerken met onderzoeksinstituut CERN
Nieuws
25 februari 2019
Minister Schouten’s plan om kringlooplandbouw mogelijk te maken
Nieuws
17 juni 2020
Opening subsidieregelingen voor pluimveehouders en duurzame dierlijke producten
Nieuws
18 juli 2019
Waarde-ontwikkeling in voedselketen volledig transparant dankzij blockchain
Nieuws
6 augustus 2019
Strijd voor streekproducten in de supermarkt
Nieuws
14 december 2018
Citaverde College Nederweert genomineerd voor Impactprijs Groen onderwijs

Nieuws
6 augustus 2019
Droogte in Nederland: hoe pakken we dat aan?
Nieuws
17 juli 2019
HAS en Naturalis starten lectoraat Biomonitoring
Nieuws
20 mei 2020
Voucher programma Agropole financiert innovatie in agrofoodsector
Nieuws
21 december 2018
Limburgse boeren verkopen het vaakst direct aan consument
Nieuws
18 januari 2019
Netwerk Platteland deelt innovatieve Limburgse projecten
Nieuws
17 juli 2019
Limburg neemt deel aan INTERREG project Regions4Food
Nieuws
31 augustus 2018
Financiële injectie voor duurzame boomteelt in Limburg
Nieuws
9 augustus 2019
Menselijk landgebruik moet radicaal anders volgens VN-klimaatrapport
Nieuws
17 april 2019
BioVerbeek kiest voor biomeiler
Nieuws
18 maart 2019
Top-Zuid gaat onderzoeken hoe groene reststroom uit de tuinbouw gebruikt kan worden voor nieuwe producten
Nieuws
21 januari 2019
Chemelot krijgt biogasinstallatie voor verwerken varkensmest
Nieuws
20 maart 2019
Het Tuinbouwakkoord zorgt voor kwalitatief, gezonde en duurzame voeding voor toekomstige generaties
Nieuws
11 maart 2020
Boeren en hogescholen werken samen aan duurzaam bodembeheer
Nieuws
6 september 2019
Zonneweide voor varkensboeren
Nieuws
20 mei 2020
Hogescholen onderzoeken begeleiding bij agrarische bedrijfsovername
Nieuws
28 september 2018
Productie groentezaad veruit het grootst in Limburg
Nieuws
5 juli 2018
Minder bestrijding door bloemrijke akkerranden?
Nieuws
17 juli 2020
Het voedselbos als alternatief agrarisch systeem
Nieuws
23 oktober 2019
LOF brengt boeren en zorginstellingen samen
Nieuws
5 februari 2020
Overheid steunt startende boeren bij kredietverstrekking
Nieuws
2 oktober 2018
Brightlands Campus ideaal podium voor start Dutch AgriFood Week
Nieuws
14 september 2018
OP Zuid doet oproep voor innovatieve agrofoodprojecten
Nieuws
29 juni 2020
Judith van de Mortel (HAS) pleit voor meer aandacht bodem
Nieuws
31 augustus 2018
Beide Limburgen zien samenwerking in fruitteelt
Nieuws
13 februari 2019
Inschrijving geopend voor Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019
Nieuws
11 juli 2018
Smart Farming: slimmer, duurzamer, leuker
Nieuws
26 juni 2020
Aspergerobot steekt stokje voor arbeidstekort
Nieuws
4 november 2019
Internationale samenwerking vanuit Regions4Food komt al na half jaar van de grond
Nieuws
8 januari 2020
Kenniscentrum Arbeidsmigranten in oprichting
Nieuws
28 december 2018
Vereniging Biologisch Limburg voorspelt grote versnelling van aandeel bio
Nieuws
4 april 2020
Openstelling call Topsectoren voor onderzoekssubsidie
Nieuws
16 september 2019
AgriTechnica Hannover: plek voor selecte groep ondernemers
Nieuws
23 augustus 2019
Boerenzoons nemen koeienbedrijf over én starten sojabedrijf
Nieuws
10 februari 2020
Van melkkoeien naar voedselbos
Nieuws
25 januari 2019
Minister Schouten introduceert digitaal loket voor omslag naar kringlooplandbouw
Nieuws
20 juli 2018
Grassa! bouwt bioinstallatie voor innovatieve verwerking groentereststromen
Nieuws
20 februari 2019
200 bezoekers aan event 1 jaar LimburgAgrofood programma
Nieuws
28 april 2020
Innovatieve spuittechniek voor fruittelers beperkt gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Nieuws
16 februari 2020
Kabinet kent 17,5 miljoen toe aan Regio Noord-Limburg
Nieuws
23 december 2019
Kiempunt Jaaroverzicht 2019
Nieuws
30 juni 2020
Slimme aardappelvelden als wapen tegen wateroverlast
Nieuws
12 juni 2020
Innovatieve winnaars van eerste ronde BL.INC bekend
Nieuws
25 mei 2020
Consument kiest voor meer biologisch
Nieuws
6 november 2019
Provincie Limburg zet zich in voor programma LOF
Nieuws
16 juni 2019
Limburg koploper in toekomst van circulaire bio-based economy
Nieuws
21 september 2019
Innovatieve machine helpt Limburgse bessentelers bij oogst
Nieuws
12 december 2019
LLTB: LOF programma nieuwe dimensie voor korte keten in Limburg
Nieuws
4 december 2019
LimburgAgrofood viert 100x innovatie
Nieuws
17 maart 2020
Nieuwe subsidieregeling voor technologische innovatie
Nieuws
2 december 2019
Boerenversneller 2020 open voor aanmeldingen
Nieuws
27 mei 2019
Opkomst boeren en burgers-initiatieven
Nieuws
2 oktober 2019
Genomineerden Limburg Duurzaamheid Award bekend
Nieuws
23 januari 2020
Korte keten gesteund door Rabobank Zuid-Limburg Oost
Nieuws
28 september 2019
BASF nieuwe aandeelhouder in Brightlands Campus Greenport Venlo
Nieuws
25 oktober 2019
Nieuw DSM-poeder vermindert methaanuitstoot bij koeien
Nieuws
2 april 2019
True Pricing in Limburg: potentie bij bedrijfscatering
Nieuws
17 februari 2020
Non-stop innovatie bij Laarakker in Well
Nieuws
27 september 2019
Gulpener bouwt meest duurzame brouwhuis van Europa
Nieuws
25 juni 2019
Uitdagingen voor behoud koppositie tuinbouw in Limburg
Nieuws
8 juni 2020
Telen met sensoren: de mogelijkheden zijn eindeloos
Nieuws
30 januari 2020
Nieuwe investeringen provincie naar verduurzaming land- en tuinbouw
Nieuws
20 mei 2020
Coronacrisis leidt tot samenwerking en vindingrijkheid in Limburgse agrofoodsector

Wil je zelf inhoud toevoegen? Neem dan gerust contact op met de redactieraad (redactie@kiempunt-limburg.nl).