Anke Houben

Houbensteyn Groep

Passie voor data en vleesconcepten in de varkenshouderij.

Geinteresseerd in de thema's:

  • Future Farming
  • Circulair
  • Korte ketens
  • Consument en product
  • Veilige, gezonde voeding