Roy van der Broek

Gemeente Beekdaelen

Bodemvitaliteit, agrarisch onderwijs, innovatieve ideeën zijn altijd welkom...

Geinteresseerd in de thema's:

  • Future Farming
  • Circulair
  • Arbeidsmarkt en onderwijs
  • Korte ketens
  • Consument en product
  • Veilige, gezonde voeding
  • Klimaat en energie