Guus van Bree

BASF Vegetable Seeds

Vertegenwoordiger voor Nunhems in Nederland voor de gewassen prei, sla en spinazie. Studie achtergrond in tuinbouw & akkerbouw (HAS) en bedrijfseconomie (WUR). Geinteresseerd in ketensamenwerkingen en innovatie.

Geinteresseerd in de thema's: