Melissa Franssen

Provincie Limburg

Ik werk bij de provincie Limburg als beleidsmedewerker Landbouw en Milieu binnen het cluster natuur en water. Ik hou me vooral bezig met het nieuwe GLB, Natuur inclusieve landbouw en stikstof. Ik ben tevens betrokken geweest bij het coachtraject omtrent de warme saneringsregeling in Limburg.

Geinteresseerd in de thema's:

  • Future Farming
  • Circulair
  • Arbeidsmarkt en onderwijs
  • Korte ketens
  • Consument en product
  • Veilige, gezonde voeding
  • Klimaat en energie