Rick Lanckohr

Lanckohragri

Samen met mij ouders en broer hebben we een gemengd met bedrijf met melkvee en akkerbouw gelegen in Kerkrade.

Geinteresseerd in de thema's:

  • Future Farming
  • Circulair
  • Arbeidsmarkt en onderwijs
  • Korte ketens
  • Consument en product
  • Veilige, gezonde voeding
  • Klimaat en energie