Ton Voncken

Bio Treat Center

Als Zuid-Limburgse boerenzoon heb ik na de Hogere Agrarische School in Den Bosch diverse functies in de agro sector vervult. Sinds 2009 ben ik als zelfstandig professional actief vanuit Voncken E Projecten. In consultant activiteiten voor Groen Gas Nederland, Biogas Branche Organisatie, Topsector Agri & Food en als directeur van het in april 2017 opgerichte Bio Treat Center, verbind ik economie en ecologie. “Biomassa, duurzame energie en groene grondstoffen zijn al 10 jaar mijn speelveld. Op zoek naar de nieuwe bedrijfsmiddelen die ondernemers nodig hebben om een inkomen te verdienen in de transitie naar duurzaamheid. Ontwikkeling en innovatie is net zo’n rode draad in mijn werk als coöperatief ondernemen. Samen experimenteren is belangrijk. (Onverwachte) samenwerking vergroot de kans op innovaties.”

Geinteresseerd in de thema's:

  • Future Farming
  • Circulair
  • Veilige, gezonde voeding
  • Klimaat en energie