Jimmy Nuchelmans

Blanche Dael

Geinteresseerd in de thema's:

  • Circulair
  • Korte ketens
  • Consument en product
  • Veilige, gezonde voeding
  • Klimaat en energie