Mechie Beurskens

Gemeente venray

Transitie landelijk gebied / transitie landbouw

Geinteresseerd in de thema's:

  • Future Farming
  • Circulair
  • Korte ketens
  • Consument en product
  • Veilige, gezonde voeding
  • Klimaat en energie