Marius Monen

CSSF

Versnellen van vroege fase innovaties in de primaire voedselproductie (ecologisch en economisch verantwoorde teeltsystemen dmv agrorobotica) en logistiek (korte keten) door het verbinden van koplopers onder boeren en tuinders, tech bedrijven en kennisinstellingen.

Geinteresseerd in de thema's:

  • Future Farming
  • Circulair
  • Arbeidsmarkt en onderwijs
  • Korte ketens
  • Consument en product
  • Veilige, gezonde voeding
  • Klimaat en energie