Nieuws

Slimme aardappelvelden als wapen tegen wateroverlast

206 x bekeken

Hoe kunnen we wateroverlast in de Limburgse heuvels tegengaan en het water beter vasthouden? Met 15 nieuwe landbouwmaatregelen willen het Waterschap Limburg, de LLTB en Wageningen University (Open Teelten) hier een antwoord op vinden.

Op 20 locaties worden proeven uitgevoerd, volgend jaar wordt dat uitgebreid naar 50 locaties. Door water beter vast te houden kan overlast in lager gelegen gebieden voorkomen worden.

Dammen

Een van de maatregelen is dat er in het veld circa 15.000 dammetjes tussen de ruggen met aardappels zijn geplaatst. Het water wordt zo vastgehouden op het land en de boer hoeft niet meer te beregenen. Zo kan een aardappelveld van een hectare 75.000 liter water vasthouden na een zware regenbui; 50 procent meer dan een akker zonder dammen.

Nieuw systeem

Naast dit soort maatregelen pleiten veel partijen voor een nieuw watersysteem, waar meer rekening wordt gehouden met droge zomers. Het huidige systeem is vooral gericht op een snelle afvoer van water. Boeren krijgen door droogte te maken met extra kosten voor beregening van hun gewassen en oogstverliezen. Landelijk werd de schade door droogte in 2018 voor de boeren door LTO geschat op 820 miljoen tot 1,4 miljard euro. LLTB-bestuurslid Peter van Dijck: "We zullen ons moeten wapenen door in tijden van neerslag nog meer water binnenboord te houden”.
Ook natuurorganisaties en WML maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Gedeputeerde Carla Brugman deelt die zorgen. Hete, droge zomers met soms hoosbuien en nattere winters worden door het KNMI in de toekomst vaker verwacht, terwijl de vraag en het gebruik van water nog altijd toenemen.

Waterbuffering, subirrigatie en meer

Samenwerking van betrokken partijen zal essentieel zijn om wateroverlast te voorkomen én een goede watervoorziening te realiseren. Har Frenken van het Waterschap Limburg: "Tachtig procent van de neerslag die nu valt, gaat vrij snel richting Maas en vervolgens naar de zee. Als we dat water veel meer kunnen vasthouden en de grondwaterstand daardoor kunnen laten stijgen, zullen veel problemen met droogte, maar ook natschade, getackeld kunnen worden”. Het waterschap heeft samen met de provincie een plan gemaakt om met maatregelen zoals waterbuffering en subirrigatie de grondwaterstand met dertig centimeter kan stijgen. Later dit jaar komt de provincie bovendien met een nieuw waterbeheerprogramma. Ook WML onderzoekt de mogelijkheden om de watervoorziening voor de langere termijn te kunnen waarborgen.

Bronnen: 1Nieuws, De Limburger

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.