Nieuws

Agrarisch Keurmerk Flexwonen geïntroduceerd

164 x bekeken

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is ontwikkeld door werknemersorganisaties FNV en CNV, vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland. Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen ondersteunt LTO Nederland ondernemers in de land- en tuinbouw om een hoger niveau van huisvesting te kunnen bieden en zich daarmee te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt.

Met het keurmerk wordt invulling gegeven aan de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. De normen bieden bovendien houvast aan gemeenten bij de ontwikkeling van beleid voor huisvesting op het erf.

Speciaal voor de agrarische sector

Het nieuwe keurmerk is afgestemd op de sector en past óók bij de vaak kortdurende periode waarin mensen gehuisvest worden, bijvoorbeeld tijdens de oogst van asperges en hardfruit.

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen komt naast het bestaande SNF-keurmerk voor huisvesting te staan. Dit keurmerk dekte namelijk de “categorie overige huisvesting” niet, terwijl deze categorie juist belangrijk is voor de agrarische sector.

Kwaliteit en veiligheid

Werkgevers en werknemers in de sector hebben samen afspraken gemaakt over de te stellen eisen aan de huisvesting van arbeidskrachten. Het keurmerk staat voor kwaliteit en veiligheid van bijvoorbeeld kookvoorzieningen, sanitair, hygiëne en het onderhoud van hun huisvesting. Die kwaliteit wordt met audits en certificering bewaakt. Ondernemers mogen na certificering en toekenning van het keurmerk de huisvestingskosten mogelijk weer inhouden op het Wettelijk Minimumloon van de werknemer.

Meer informatie >

Bron: Werkgeverslijn

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.