Nieuws

Akkerbouwers verwachten op korte termijn meer precisielandbouw toe te passen

236 x bekeken

Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat 64 procent van de Nederlandse akkerbouwers verwacht binnen nu en vijf jaar een of meerdere precisielandbouwtechnieken toe te passen. Vooral voor het plaatsspecifiek toepassen van gewasbescherming en het variabel toedienen van stikstofbemesting is veel belangstelling.

Barrières

Dataficering is geen nieuwe ontwikkeling in de agrofoodsector. Zo gebruikt zo’n 85 procent van de ondervraagde bedrijven al systemen die landbouwmachines op basis van gps besturen. Toch maken Nederlandse akkerbouwers nog beperkt gebruik van data in hun bedrijven. Rabobank Food & Agri Research wilde weten wat de agrariërs tegenhoudt en vroeg 233 klanten uit de akkerbouwsector naar hun mening. Analist Stefan van Merrienboer: "Zij geven aan dat apparatuur van verschillende leveranciers niet op elkaar aansluit, twijfelen of de investeringen in tijd en geld wel lonend zijn en stellen dat de doorvertaling van de techniek naar specifieke bedrijfsomstandigheden ontbreekt."

Kansen

Ondanks de obstakels zien de akkerbouwers ook voordelen. Toepassing van precisielandbouw kan volgens de ondervraagde akkerbouwers voordeel bieden aan de kostenkant van het bedrijf. 64 procent noemt efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als voordeel, 44 procent wijst op besparing door nauwkeurigere inzet en 42 procent stelt dat deze technieken het gebruik van meststoffen efficiënter maken. Ongeacht de bedrijfsgrootte geven de ondervraagde akkerbouwers aan de komende jaren meer informatie-intensieve technieken te willen toepassen.

Behoeften

Wat is ervoor nodig om de overstap te maken? De belangrijkste voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van informatie-intensieve precisielandbouwtechnieken in de sector is meer gemak op het akkerbouwbedrijf. Slechts 18 procent van de respondenten gaf aan in de huidige precisielandbouw een techniek te zien die de ondernemer tijd bespaart. "Je kunt dus wel stellen dat er een belangrijke opgave ligt voor leveranciers om de techniek gebruiksvriendelijker te maken", zegt Merrienboer. Ook het financiële aspect is belangrijk. Ruim de helft van de akkerbouwers zegt dat een aanschafsubsidie of bijdrage vanuit ketenpartijen zou stimuleren om over te gaan op een precisielandbouwtechniek.

Experimenten

Verschillende Limburgse boeren experimenteren al met precisielandbouw. Onlangs vertelden Limburgse aardappeltelers over hun ervaringen met variabel loofdoden. En bij fruitteler Van Herten uit Grathem werd een innovatieve spuittechniek toegepast die het bestrijdingsmiddel veel nauwkeuriger aanbrengt op het blad van de fruitboom. Een ander voorbeeld zijn de drones van EagleDrone uit Sittard. Dit bedrijf werkt al jaren samen met verschillende vollegrondtelers. Dronevluchten boven de percelen brengen de behoeften van het gewas in beeld, waarna de teler nauwkeurig kan bemesten.

Heb je zelf ervaring met precisielandbouw in Limburg? Of ken je voorbeelden van bedrijven die met precisielandbouwtechnieken werken? Laat het ons weten!

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.