Nieuws

Bijna 7 ton aan rijksgeld voor Food­Lab Lim­burg

110 x bekeken

FoodLab Limburg ontvangt subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De financiële bijdrage van bijna zeven ton wordt ingezet om leren en werken in de praktijk van de food- en hospitalitysector dichter bij elkaar te brengen. Er is grote vraag naar voldoende en goed opgeleid personeel in de horeca- en leisurebedrijven in Limburg. Daar kunnen de opleidingen nu niet aan voldoen. Met innovatie van het onderwijs kunnen Arcus en Gilde Opleidingen meer beroepsgerichte opleidingen aanbieden, waar zowel studenten als bedrijven de vruchten van gaan plukken.

Leren in de praktijk

Ruim 60 Limburgse bedrijven uit de horeca en de gastvrijheidssector werken onder de naam FoodLab Limburg samen met het onderwijs om de sector toekomstbestendig te maken. De vrijetijdsindustrie is sterk in ontwikkeling en veranderende consumentbehoeften en krapte op de arbeidsmarkt vragen om een innovatieve benadering. FoodLab Limburg heeft als doel om studenten van de food- en hospitalityopleidingen een deel van hun opleiding bij de Limburgse horeca- en leisurebedrijven te laten volgen. Studenten worden op de werkvloer door docenten en leermeesters uit de bedrijven begeleid.

Up-to-date onderwijs

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is te spreken over de samenwerking: "Om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomst, is het nodig dat opleidingen up-to-date zijn. Het is daarom mooi om te zien dat mbo-scholen en bedrijven samen investeren om de aansluiting tussen beide nog verder te verbeteren."

Leren naar de student brengen

Afhankelijk van de opleiding en leerweg werkt een student 2 tot 4 dagen per week in het bedrijf om praktische kennis op te doen. De overige dagen worden besteed aan vaktechnische en theoretische ondersteuning. Voor de vaktechnische en theoretische ondersteuning stellen Gilde Opleidingen en Arcus College docenten op verschillende locaties in de provincie beschikbaar. Gestreefd wordt naar 8 leercommunities, verspreid over de hele provincie, waar studenten hun opleiding kunnen volgen. De bedrijven in de leercommunities hebben veel contact met elkaar, waardoor onderlinge uitwisseling van kennis en van studenten gemakkelijker wordt. Door deze manier van leren, waarbij praktijk en theorie geïntegreerd zijn, worden studenten goed voorbereid op hun beroep. Ze leren immers direct in de beroepsomgeving. Zo brengen we het leren naar de student!

Voor een toekomstvaste food- en leisuresector

In mei van afgelopen jaar investeerden ondernemers ruim € 900.000 in FoodLab Limburg in de vorm van faciliteiten en tijd van medewerkers om nieuwe vormen van onderwijs te kunnen bieden. Het onderwijs en de Provincie Limburg investeerden samen eenzelfde bedrag om meer inspirerend, praktijkgericht en gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken. Voor de publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs is er dus nu vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo bijna 7 ton aan subsidie beschikbaar gesteld.
Gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme) is blij met de bijdrage: "Dankzij deze bijdrage zetten we weer een stap richting een toekomstvaste food- en leisuresector!"

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.