Nieuws

Waarde-ontwikkeling in voedselketen volledig transparant dankzij blockchain

189 x bekeken

Twee technologiebedrijven met een passie voor food, Amped en FoodInsights, starten een project dat blockchain-technologie inzet voor de inrichting van een vraaggestuurde en transparante (korte) voedselketen. De blockchain-technologie valideert de relaties en activiteiten in de keten, monitort de bodem- en productwaarden en faciliteert de communicatie tussen boer en consument. Met dit project wordt duidelijk hoe landbouwproducten in waarde kunnen stijgen, waardoor een completer beeld van de voedselketen kan worden gecreëerd. De Taskforce Korte Keten benaderde Amped en FoodInsights voor het project in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Use Case Utregs Supersap

De eerste praktische stap is de realisatie van een use case, wat moet leiden tot een Proof of Concept. Er wordt een waardeketen ingericht met een blockchainplatform, dat gebaseerd is op transparantie en vraagsturing. Het model wordt schaalbaar en eenvoudig toepasbaar voor iedere korte ketenpartij die wil werken aan vraagsturing.

Ook een productpaspoort is een belangrijk onderdeel van de use case. Hierin staat alle productinformatie van grond tot mond. Op termijn is het mogelijk om waarden aan een product toe te voegen, zoals koolstofdioxide-opslag op het terrein of wateropvang in de bodem.

In dit geval wordt gewerkt met Utregs Supersap van biologisch fruitteler William Pouw in Schalkwijk. Pouw heeft veel ervaring met duurzaam bodembeheer en -gebruik, energiegebruik, reststromen, korte keten en reguliere afzetmarkten.

Doelstellingen

De Blockchain-technologie is een krachtig instrument om te bewijzen waar waarde in de keten wordt toegevoegd. Het project heeft dan ook 3 doelstellingen:

  1. Het in kaart brengen van potentiële waardeproposities in de keten met een data-paspoort voor producenten. In het data-paspoort staat alle informatie in over bodemeigenschappen, energieverbruik, (rest)stromen, productinformatie en het boerenbedrijf.
  2. Het volledig opbouwen van de handelsketen voor Utregs Supersap, van bodem tot klant.
  3. Onderzoeken welke vraaggestuurde ketens nog meer te initiëren zijn.

De uitkomsten van het project zijn ook zeer relevant voor Limburgse (korte keten) agrofood producenten.

Amped en FoodInsights

Deze twee technologiebedrijven hebben een passie voor food en technologie. Amped brengt IT en Food samen, met de focus op duurzaamheid. FoodInsights zet blockchain-technologie in om transparantie in de gehele keten te realiseren.

Meer info over het project>

Kiempunt schreef al eerder een artikel over blockchain in de agrofood >

Bron: Rijksoverheid

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.