Nieuws

Boeren en hogescholen werken samen aan duurzaam bodembeheer

244 x bekeken

In het Limburgse Afferden werkt Pieter Lucassen van vaste plantenkwekerij MTS Lucassen samen met de HAS Hogeschool aan het testen van de bodemkwaliteit op zijn bedrijf. Deze samenwerking is onderdeel van het project ‘Duurzaam Bodembeheer’ waarin groene hogescholen boeren helpen de omslag te maken naar duurzaam bodembeheer.

Doelstelling

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 2018 als streefdoel gesteld dat alle landbouwbodems in Nederland (1,8 miljoen hectare) in 2030 duurzaam worden beheerd. Behoud en verbetering van de kwaliteit van de bodem is nodig om hoogwaardige productie te behouden, de biodiversiteit in stand te houden en diensten als waterbuffering- en zuivering te kunnen leveren. Ook voor het klimaat is het essentieel dat de bodem niet wordt uitgeput. De overheidsmaatregel vertaalt zich in een CO2-reductie van 1,5 megaton door slim landgebruik door de land- en tuinbouwsector.

Bijdrage onderwijs

De overheid heeft het onderwijs opgeroepen een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de Nederlandse landbouw. Dit heeft geleid tot een samenwerking tussen de vier door de overheid bekostigde HAO-instellingen, Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool, binnen het project 'Duurzaam Bodembeheer' (SIA Programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen).

Het project is gericht op het verstrekken van voldoende kennis aan boeren over bodemprocessen en de implementatie van bepaalde maatregelen. De hogescholen in het project leveren deze kennis door studenten en docenten in te zetten bij het testen, valideren en realiseren van de aanpak. Zij worden hierin ondersteund door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen UR en Center of Soil Ecology.

Minimale dataset

Wageningen UR ontwikkelde een minimale dataset waarmee de kwaliteit van de bodem gestest kan worden. Lector Judith van de Mortel van HAS Hogeschool legt uit: "Op de dekzandgronden in deze regio is het verlies van organisch stof en de daaraan gerelateerde uitspoeling van nutriënten één van de belangrijkste problemen. Om na te gaan hoe het met de kwaliteit is gesteld en met welke maatregelen deze kan worden verbeterd, wordt de dataset getest bij tien ondernemers uit ons netwerk. Omdat iedere situatie verschillend is, gaat het steeds om maatwerk.”

Eén van de ondernemers bij wie de minimale dataset wordt getest, is Pieter Lucassen van vaste plantenkwekerij MTS Lucassen in Afferden. “Omdat ons bedrijf is gevestigd op zeer arme zandgrond en we net als iedereen te maken hebben met strengere bemestingsnormen, was ik min of meer genoodzaakt me te verdiepen in de bodem. Nu telen we Planet Proof en is de bemestingsnorm geen probleem meer, maar het blijft zoeken naar de optimale balans tussen bacteriën, schimmels en organische stof. Deelname aan dit project zie ik als een kans om mijn kennis te vergoten.”

Uitwisseling

Het is niet alleen de kennis die vanuit de hogeschool naar de boeren wordt gebracht. Door de samenwerking doen ook docenten en studenten praktijkkennis op die teruggebracht wordt aan het onderwijs. Het bedrijfsleven wordt verder aangehaakt met de collegereeks 'What about soil'.

Lector van de Mortel en Pieter Lucassen zijn het eens over het belang van de kennisdeling. “Ik heb met eigen ogen gezien wat bodemkennis kan betekenen voor je bedrijfsvoering en de kwaliteit van je planten. Maar nieuwe kennis roept ook nieuwe vragen op. Daarom wil ik me steeds blijven ontwikkelen,” aldus Lucassen.

Bron: HAS Hogeschool

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.