Nieuws

Chemelot krijgt biogasinstallatie voor verwerken varkensmest

157 x bekeken

Er komt toch een biogasinstallatie op het Chemelot-terrein. Jaarlijks gaat de installatie van Zitta Biogas meer dan 700.000 ton aan varkensmest verwerken, goed voor 60 miljoen kuub aan biogas. Andere bedrijven op Chemelot gebruiken het gas als energiebron, een duurzamer alternatief voor aardgas.

Toch overheidssubsidie

De komst van de installatie was lang onzeker, omdat er geen overheidssubsidie leek te worden toegekend. In juni 2018 meldde OCI Nitrogen nog teleurgesteld te zijn dat het project geen subsidie kreeg. Deze steun is wel nodig voor verdere ontwikkeling, aangezien de kosten van realisatie worden geschat op circa 90 miljoen euro. Inmiddels heeft het project wel steun gekregen uit het fonds Stimulering Duurzame Energie.

Verduurzaming

Gedeputeerde Landbouw Hubert Mackus: "Dit is zeer goed nieuws, want de komst van de biogasinstallatie draagt bij aan de verduurzaming van de veehouderij in Limburg én aan die van Chemelot. Dit soort innovatieve oplossingen creëren een meer circulaire economie."

Op zoek naar mest

Biogasbedrijf Zitta gaat op zoek naar varkenshouders in de regio die voor de benodigde mest kunnen zorgen, zodat de milieubelasting door uitstoot van methaan en ammoniak navenant afneemt. 4,5 miljoen kg fosfaat wordt omgezet naar droge meststof voor export. Daarnaast wordt ongeveer 2 miljoen kg stikstof opgevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest. Door gebruik te maken van de restwarmte op Chemelot is de efficiency van de installatie aanzienlijk hoger dan die van conventionele biogasinstallaties.
Reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels voor de landbouw, waarin alle nutriënten in geconcentreerde vorm beschikbaar zijn.

Zitta Biogas Chemelot

De biogasinstallatie is een initiatief van OCI Nitrogen en Re-N Technology. Zij exploiteren de installatie onder de naam Zitta Biogas Chemelot. De provincie Limburg heeft de omgevingsvergunning verleend. De biogasinstallatie wordt verwacht rond 2020 in bedrijf te zijn.


Een video van OCI Nitrogen licht de motivatie voor de biogasinstallatie toe:

bronnen: Provincie Limburg, OCI Nitrogen, 1Limburg, Groen Gas Nederland

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.