Nieuws

Deltaplan voor biodiversiteit gepresenteerd

253 x bekeken

Een brede maatschappelijke beweging heeft haar aanpak voor natuurherstel in Nederland gepresenteerd. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers (waaronder LTO), bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank.

De deelnemers willen laten zien dat door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies omgebogen kan worden naar herstel. Partijen als ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven, en belangenorganisaties worden uitgenodigd om aan te sluiten voor maximale impact.

Samenwerking is essentieel

Insteek van de beweging is dat grondgebruikers in een gebied meer gaan samenwerken, waardoor er meer kansen voor wilde planten en dieren ontstaan. Bijvoorbeeld via een rijker bodemleven, een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of een spoordijk vol bloemen. Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering.

Concrete actie

In het Deltaplan worden diverse concrete afspraken genoemd om tot meer biodiversiteit te komen. Een paar voorbeelden:

  • Supermarkten en andere afnemers zullen werken aan een betere positie voor boeren die aantoonbaar bijdragen aan biodiversiteitsherstel: onder andere via certificering en keurmerken.
  • De Rabobank gaat boeren die bijdragen aan herstel belonen met een rentekorting op leningen.
  • Het Wereld Natuur Fonds, Stichting Veldleeuwerik en de Rabobank ontwikkelen een Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw, naar het voorbeeld van de Biodiversiteitsmonitor die al in de melkveehouderij is ontwikkeld. Boeren die bijdragen aan biodiversiteitsherstel kunnen zo door verschillende partijen worden beloond.
  • In 2019 starten 25 beheereenheden van Natuurmonumenten met de uitvoering van een landbouwscan, waarin ze samen met boeren actief op zoek gaan naar initiatieven en kansen om de doelstellingen uit het Deltaplan in de praktijk te brengen.
  • Boeren kunnen bijdragen aan het beheer en onderhoud van openbaar groen en daarbij regionale kringlopen meer sluitend maken. LTO Nederland en BoerenNatuur zullen vanaf 2019 boeren hierin actief stimuleren en ondersteunen en roepen wegbeheerders op om daarover met (groepen van) ondernemers afspraken te maken.

Sluit aan

Wil je ook bijdragen aan meer biodiversiteit? Ga naar www.samenvoorbiodiversiteit.nl voor meer informatie, contactgegevens en het complete Deltaplan.

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.