Nieuws

Droogte in Nederland: hoe pakken we dat aan?

115 x bekeken

In 2018 en in 2019 zijn de gevolgen van droogte in veel gebieden – en dus ook in Limburg – goed merkbaar. Droogte is een serieuze bedreiging voor boer en natuur. Daarom heeft het ministerie van LNV begin juli een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van droogte te bestrijden. Het doel van het LNV is om op korte en lange termijn goed voorbereid te zijn op extreme weersituaties voor landbouw en natuur, zoals droogte of natheid.

Maaike van Moolhuijsen en Kees van Drunen, experts van het LNV, vertellen over de gevolgen van de droogte voor de Nederlandse natuur en agrariërs. Maaike: “Droogte en de Nederlandse natuur gaan niet goed samen. Ons land is ingericht om water zo snel mogelijk af te voeren, terwijl onze natuur erg gericht is op water.” Kees vult aan: “Voor boeren en tuinders leidt droogte tot inkomstenverlies door mislukte oogsten en extra uitgaven voor bijvoorbeeld beregening.” Het ministerie van LNV spant zich in om de gevolgen van droogte voor boeren zoveel mogelijk te beperken. Een voorbeeld van een maatregel is dat er 15 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de Brede Weersverzekering voor boeren. Zij kunnen zich verzekeren tegen inkomstenverlies door extreme weersomstandigheden.

Innovatieve manier van beregenen

De verwachting is dat eens per 15 jaar een enorme droogtepiek zal voorkomen. Een oplossing om gewassen enigszins te redden is om ze te beregenen. Maaike: “Met beregenen gebruiken we kostbaar drinkwater, oppervlaktewater of grondwater. Het proces van verdroging gaat op deze manier gewoon door. Daarom is water vasthouden en verdamping zoveel mogelijk tegen te gaan de beste oplossing."

Informatie verzamelen

Het ministerie van LNV staat in contact met vertegenwoordigers van landbouw- en natuurorganisaties om de gevolgen van droogte in Nederland in kaart te brengen. Via monitoring en onderzoek wordt de natuurschade door droogte in beeld gebracht. Aan de hand daarvan worden passende maatregelen genomen tegen verdroging. Kees: “De RVO publiceert deze zomer een ‘waterbehoefteviewer’. Daarmee kan nauwkeuriger worden ingeschat hoeveel water gewassen in een bepaald gebied nodig hebben. Die informatie gebruiken waterschappen om besluiten over eventuele beregeningsbeperkingen.” Maaike: “Na de zomer kunnen we de informatie analyseren en conclusies trekken. Dat gaat in samenwerking met alle bestuurslagen, rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.”

Lees het gehele interview op Rijksoverheid.nl.

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.