Nieuws

HAS actief bij programma 'Transitie naar een duurzaam voedselsysteem'

207 x bekeken

HAS Hogeschool krijgt een actieve rol in een nieuw onderzoeksprogramma met de naam ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’. Binnen dit driejarige programma werken dertig wetenschappers uit het wo en hbo samen met een groot aantal bedrijven, NGO’s en innovatieve netwerken aan de transitie van het voedselsysteem als geheel.

Lector Frederike Praasterink van het lectoraat Future Food Systems van HAS Hogeschool legt uit waarom het programma zo belangrijk is. “Voedsel is een cruciaal onderdeel van onze cultuur en ons welbevinden. Tegelijkertijd dragen huidige voedselconsumptie en -productiepatronen sterk bij aan een aantal urgente duurzaamheidsopgaven op het gebied van de gezondheid en welzijn van mens, dier en planeet. Deze duurzaamheidsopgaven zijn geen losstaande problemen: het zijn gerelateerde symptomen van een niet-duurzaam voedselsysteem dat de afgelopen decennia sterk van karakter is veranderd door een sterke focus op productiviteit, marktwerking en winstmaximalisatie."

Fundamentele transitie nodig

Ze vervolgt: "Dit heeft geleid tot grote maatschappelijke kosten op het gebied van gezondheid, welzijn en milieu. Het is daarom evident dat het niet voldoende is om het huidige voedselsysteem te verduurzamen: een fundamentele transitie van het voedselsysteem als geheel is nodig. Binnen het project richten we ons op het Nederlandse voedselsysteem met daarbij aandacht voor internationale dimensies.”

Duurzaam voedselsysteem

Wat een duurzaam voedselsysteem behelst, is echter niet bij voorbaat duidelijk: duurzaamheid is een multidimensionaal concept. In de praktijk van beleid, bedrijf of burgers wordt vanuit verschillende visies gewerkt. De onderzoekers richten zich daarom binnen het programma op de vragen: wat is een duurzaam voedselsysteem en welke sturingsmechanismen kunnen een transitie naar een duurzaam voedselsysteem in Nederland versnellen?

Betrokken studenten

HAS Hogeschool is betrokken bij het project in drie van de vijf werkpakketten. Het gaat daarin om toekomstverkenning naar toekomstige, duurzame voedselsystemen, onderzoek naar regionale voedselsystemen en gebiedsgerichte aanpak en naar de governance van een duurzaam voedselsysteem. Daarnaast is de HAS penvoerder van het programma.

“Een geweldig mooie opgave om dit grote en diverse consortium met zo’n urgente opdracht te leiden” zegt Frederike. “Ook studenten zullen betrokken worden via stages en afstudeeropdrachten om aan (deel)transities te werken. De huidige ‘generatie Z’ is zich al veel meer bewust van de grote maatschappelijke opgaven; ze willen onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem.”

Lees het volledige artikel op de website van HAS Hogeschool.

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.