Nieuws

Innoveren of stoppen? 'Samen aan de keukentafel' nieuw coaching traject voor agrarische ondernemers

Veel Limburgse veehouders lopen tegen verschillende knelpunten en keuzes aan: investeren in innovatie of stoppen? Om agrarische ondernemers te ondersteunen in het maken van een keuze, hebben de Provincie Limburg en gemeenten uit Midden- en Noord-Limburg een aantal onafhankelijke, betrokken en professionele coaches beschikbaar gesteld. Deze coaches bekijken één op één met de ondernemers hoe de bedrijven geholpen kunnen worden.

Hulp voor varkensboeren

Het traject richt zich onder andere op varkenshouders in Midden- en Noord-Limburg die overwegen gebruik te maken van de warme saneringsregeling. Ook bedrijven die zich hebben aangemeld voor ‘stoppers 2020’ mogen zich inschrijven voor het coachingstraject.

Naar aanleiding van alle ontwikkelingen in de veehouderij, heeft de Rijksoverheid landelijke regelingen opengesteld, die voor ondernemers in de varkenshouderijen mogelijkheden bieden om te stoppen. Om agrarisch ondernemers hierin te ondersteunen, stelt de Provincie Limburg dit jaar onafhankelijke, betrokken en professionele coaches beschikbaar, die aan de keukentafel, samen met de ondernemers bekijken hoe hun bedrijven geholpen kunnen worden. “Dit initiatief juich ik zeker toe”, zegt LLTB-bestuurslid Mark Tijssen. “Een grote koersverandering binnen je bedrijf is erg ingrijpend. Helemaal wanneer je besluit je bedrijf te beëindigen. Er komt heel veel op je af. Het is dan ook een goede zaak dat de provincie mensen en middelen ter beschikking stelt om deze stoppende ondernemers te ondersteunen in beëindigingstraject.” Ook John Marcellis, voorzitter van de POV-regio Limburg vindt het coaching traject een goede zaak: “Als POV zijn wij blij dat de provincie dit coaching traject initieert.”

Eerder deze week heeft minister Carola Schouten bekend gemaakt dat 120 miljoen euro vrijkomt voor varkensboeren die met hun onderneming willen stoppen. Gedeputeerde Hubert Mackus is blij dat de voorwaarden nu bekend zijn. De afgelopen maanden meldden zich namelijk al geïnteresseerde varkenshouders die willen stoppen. “Daar konden we weinig mee, tot nu”. Een van de voorwaarden is dat de stoppende varkensboer actief moet zijn in de gebieden waar intensieve veeteelt is. Bedrijven die tekenen voor de regeling moeten binnen 14 maanden de stallen hebben afgebroken. Mackus: “Als je een stal moet slopen, bestaat de kans dat er nog geld bij moet, ondanks de subsidie en de verkoop van varkensrechten. Wij willen samen kijken of er bijvoorbeeld woningbouw mogelijk is op zo’n locatie, of dat er zonnepanelen gezet kunnen worden”.

Echte ‘knelgevallen’ kunnen een bezoek van de Provincie Limburg verwachten om ze alsnog over te halen om te kiezen voor de regeling. “Ongeveer 10% van Limburgs grondgebied komt in aanmerking voor de regeling. Dat betekent dat we minstens 12 miljoen binnen moeten zien te halen”, aldus Mackus.

Criteria coaching traject

Geïnteresseerde veehouders kunnen zich van 1 t/m 21 mei aanmelden via het digitale loket ‘Samen aan de keukentafel’. De coaches gaan dan met ondernemers in gesprek over de mogelijkheden en oplossingen van hun bedrijf. In eerste instantie is er plek voor 60 ondernemers. Indien er na 21 mei minder dan 60 bedrijven aangemeld zijn, blijft het loket langer geopend en geldt deelname op volgorde van binnenkomst. Inschrijvingen worden vanaf juni beoordeeld en opgepakt in een vervolgtraject.

De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Varkensbedrijven die overwegen deel te nemen aan de warme sanering voor varkenshouderij
  • Bedrijven die zijn aangemeld voor stoppers 2020
  • Overige bedrijven

Het digitaal loket is een samenwerking van gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg en de Provincie Limburg.

Bekijk de folder of het digitaal loket voor meer informatie.

Bronnen: Provincie Limburg, Dagblad de Limburger, Nieuwe Oogst

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.