Nieuws

Limburg opent subsidie Jonge landbouwers 2018

68 x bekeken

De Provincie Limburg opent de subsidie Jonge landbouwers (JOLA) van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019. Doel van deze regeling die onderdeel is van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3), is om jonge boeren na bedrijfsovername te steunen, zodat ze kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven. Hiermee leveren ze dan een bijdrage aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en of diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

De investeringen die in aanmerking komen voor subsidie Jonge landbouwers zijn weergegeven in een investeringslijst en voorzien van een score. De hoogte van de score bepaalt de hoogte in de rangschikking. Een subsidieaanvraag mag maximaal betrekking hebben op drie investeringscategorieën.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000 en het minimale aanvraagbedrag is € 10.000. Als het bedrijf meerdere bedrijfshoofden heeft, is de hoogte van de subsidie afhankelijk van het aantal jonge landbouwers in de onderneming of het percentage eigen vermogen van de jonge landbouwer in de onderneming.

Jonge landbouwer

Je bent jonge landbouwer als je:
• niet ouder bent dan veertig jaar op het moment van aanvragen;
• niet eerder een beschikking hebt ontvangen voor deze subsidieregeling;
• voor eigen rekening en risico een landbouwonderneming runt (eventueel in maatschap);
• blokkerend zeggenschap hebt met financieel belang van minimaal €25.000;
• erkende agrarische opleiding hebt afgerond of beschikt over minimaal drie jaar relevante werkervaring.

Voor onder meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier kun je terecht op de website van de Provincie Limburg

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.