Nieuws

Limburg koploper in toekomst van circulaire bio-based economy

335 x bekeken

Source B, het samenwerkingsverband van overheid, onderwijs en ondernemers gericht op versterking van de regio in de biobased economie, maakt de balans op bij haar 5-jarig bestaan. En die balans slaat gunstig uit: Limburg is koploper in de circulaire, biobased economy van de toekomst. Het gunstige bio-based ecosysteem kent zes belangrijke elementen.

De gouden 6

  1. Een van de grootste chemische industriële complexen van Europa
  2. Een sterke land- en tuinbouwsector
  3. Een groot (agro)logistiek complex
  4. Kennisinstellingen van internationaal topniveau
  5. Een sterke ondernemersmentaliteit
  6. Actieve ondersteuning vanuit de provincie, vormde de basis voor het Limburgse groene ecosysteem.

Biomassa

Er lopen meer dan honderd projecten in Limburg om biomassa uit bijvoorbeeld agrobioteelt, reststromen uit de agro en mest te winnen. Met die biomassa wil men bijvoorbeeld bio-energie opwekken en biochemicaliën en biofamaceutica ontwikkelen. Samenwerking is hierbij het sleutelbegrip. Met de vier Brightlands campussen wordt kennis en kunde sectoroverschrijdend ingezet. De Chemelot campus, de Greenport Venlo campus, de Smart Services campus en de Health campus verbinden ruim 200 bedrijven en ruim 8.000 studenten om de innovatiekracht van alle deelnemende partijen te maximaliseren.

Plants for Plants

Een voorbeeld van een innovatieproject is Plants for Plants. Daarin staat de teelt centraal van gewassen zoals sorghum of Andes Lupine die een duurzaamheidseffect hebben op de bodem, doordat ze diep wortelen, droogteresistent zijn of goed bestand zijn tegen ongedierte. Zo zijn marginale bodems geschikt te maken als landbouwgrond.
Primair doel is voedselproductie, maar met het accent op vierkantsverwaarding: alle onderdelen van de plant voor bijvoorbeeld vezels, inhoudsstoffen en energie worden benut. Belangrijke doelstellingen in dit project zijn het opzetten van biocirculaire ketens, business cases en verdienmodellen, de samenwerking tussen initiatieven en Zuid-Nederlandse regio’s en kennisverspreiding.

Onderwijs

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de biobased economy. Enerzijds leveren zij goed opgeleide professionals en onderzoekers op de arbeidsmarkt, anderzijds ondersteunen de instellingen ondernemers met kennis en innovatie.
Zo heeft de HAS een minor Biobased Economy, die onderdeel is van de opleiding Milieukunde. Maar ook studenten van andere opleidingen, zoals tuin- en akkerbouw of voedingsmiddelentechnologie vinden de minor aantrekkelijk. Derdejaars studenten werken tien weken aan onderwerpen rondom de biobased economy, toegespitst op de agro- en foodsector. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de haalbaarheid te onderzoeken van toepassing van bepaalde reststromen uit de agro in andere sectoren en producten.

Voor meer informatie over de bio-based economy van Limburg en de kansen die het biedt, bekijk de Source B 5 jaar Agro & Chemie special.

Bron: Agro & Chemie

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.