Nieuws

Limburgse Leo helpt mkb-bedrijven bij aanvraag SLIM subsidie

181 x bekeken

In het mkb is leren en ontwikkelen onder werknemers minder vanzelfsprekend dan bij grotere bedrijven. De overheidssubsidie SLIM voor mkb-bedrijven moet daar verandering in brengen. Het Limburgse initiatief Leo helpt ondernemers bij de aanvraag van deze subsidie.

Leo

Leo staat voor 'Loopbaan En Ontwikkeling'. Leo staat klaar voor iedereen in de provincie Limburg die bezig is met zijn of haar loopbaan. Dat kan zijn door inzicht te geven in de mogelijkheden, te motiveren en inspireren of mensen met elkaar in contact te brengen. De focus ligt niet alleen op de werknemer, maar ook op de werkgever. Leo inspireert werkgevers om zich in te zetten voor de ontwikkeling van hun werknemers. Zo blijven zij waardevolle krachten op de arbeidsmarkt.

SLIM subsidie aanvragen

Veel mkb-ondernemers willen graag investeren in de ontwikkeling, het opleiden en het begeleiden van werknemers gedurende hun hele loopbaan, maar hebben daar niet altijd de mogelijkheden voor. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen tijdens zijn of haar werkzame leven. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet van leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Activiteitenplan

Leo wil Limburgse mkb-bedrijven helpen om een aantrekkelijk activiteitenplan te maken om de SLIM-subsidie aan te vragen én tot uitvoer te brengen. Het activiteitenplan voor de subsidie-aanvraag kan bestaan uit de volgende activiteiten:

  • Een analyse binnen jouw bedrijf, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan. Dit plan levert een bijdrage aan jouw ondernemingsdoelstellingen.
  • Het concreet uitvoeren van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming. Je kunt daarbij denken aan loopbaanadviezen, loopbaan-apk’s en interne workshops. Deze activiteiten zorgen voor een gezonde ontwikkeling van jouw medewerkers en jouw bedrijf. Met deze aanpak behoud én ontwikkel je de talenten van jouw mensen.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in jouw onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Leo Loopbaan zorgt naast het maken van het plan en de subsidie-aanvraag ook voor het uitvoeren van deze activiteiten. Daar waar nodig worden partners hierbij ingeschakeld. Je kunt natuurlijk ook bestaande leveranciers in het plan laten opnemen.

Traject

De overheid opent de inschrijving voor de SLIM subsidie in maart. Om bij deze aanvraag hulp te krijgen van Leo doorloop je de volgende stappen:

  • Plaats vóór 2 maart 2020 je aanmelding via de website: www.leo-loopbaan.nl/slim
  • Leo neemt contact met je op en informeert je over de aanpak
  • Samen met Leo maak je een activiteitenplan en begroting die bijdragen aan je ondernemingsdoelstellingen
  • Leo dient de subsidieaanvraag voor je in
  • Na positieve beschikking organiseert Leo, als je wil, samen met jou de uitvoering van de activiteiten
  • Je krijgt ondersteuning in de administratieve verplichtingen die je hebt i.r.t. de subsidie

Kosten

De voorbereidingen en de aanvraag doet Leo kosteloos. Bij gunning van de regeling voor individuele bedrijven van de subsidie brengt Leo een fee van 7,5% van de gunning in rekening ten behoeve van de organisatiekosten van Leo voor de volledige aanvraag, begeleiding en afhandeling. Bij aanvragen voor samenwerkingsverbanden worden aparte afspraken hierover gemaakt.

Meedoen

De subsidieaanvragen van individuele ondernemingen kunnen in een eerste ronde van 2 t/m 31 maart worden ingediend. Aanvragen van samenwerkingsverbanden van 1 april t/m 30 juni. Bij overinschrijving volgt een loting, volgorde van indienen is dus niet van belang.

Om het plan en de aanpak goed te kunnen voorbereiden vraagt Leo je ruim voor 2 maart al in te schrijven. Om een aanvraag in te dienen of voor meer informatie ga je naar: leo-loopbaan.nl/SLIM.

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.