Nieuws

Minister Schouten introduceert digitaal loket voor omslag naar kringlooplandbouw

193 x bekeken

Vanaf 23 januari kunnen agrariërs en maatschappelijke partijen hun initiatieven voor kringlooplandbouw melden bij het digitaal loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’ van minister Schouten. Ook is er een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs gevormd die samen onderzoeken wat nodig is om deze visie te realiseren.

Kringlooplandbouw is een gezamenlijke zoektocht van boeren, burgers, bedrijven en onderzoekers hoe beschikbare hulpbronnen zo efficiënt en zuinig mogelijk gebruikt kunnen worden en minder verspilling van biomassa kan worden teruggebracht. De uit- en instroom van hulpbronnen proberen we op deze manier gelijk te houden.

Veel agrariërs innoveren op het boerenerf zelf. Het doel van het loket is om kennis en ervaringen van agrarisch ondernemers bij elkaar te brengen en te vertalen in handelingsperspectieven voor boeren. Verder wil Schouten met het loket het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en regionale overheden verbinden. Deze groep zal een realisatieplan opstellen waarin ze concrete doelen stellen en de voorwaarden voor een succesvolle omslag naar kringlooplandbouw bepalen.

Een aantal acties die belangrijk zijn voor de omslag naar kringlooplandbouw zijn al in gang gezet, zoals de sanering van de varkenshouderij, verduurzamen van de gewasbeschermingsmiddelen en veehouderij en de herziening van het pachtbeleid.

Kringlooplandbouw

Realisatieplan voor de zomer gereed

Het realisatieplan wordt voor de zomer met concrete doelen gepresenteerd. De belangrijkste vragen zijn: Zijn we in staat tot innovaties te komen die boeren helpen zich in de richting van kringlooplandbouw te ontwikkelen? En lukt het de boer daarmee een goed inkomen te verdienen?

De vijf opgaves die in 2030 behaald moeten zijn:

  1. 1. Versterken positie boer, tuinder en visser in de keten
  2. 2. Vergroten waardering voor voedsel en versterken verbondenheid boer-burger
  3. 3. Versterken synergie van landbouw en natuur
  4. 4. Verduurzamen van de veehouderij
  5. 5. Herijken van de internationale strategie van Nederland als koploper in kringlooplandbouw

Naar het loket >


Bronnen: Rijksoverheid, Wageningen University & Research

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.