Nieuws

Dit zegt Limburg over landbouwvisie minister Schouten

Minister Carola Schouten (LNV) presenteerde afgelopen zaterdag haar nieuwe landbouwvisie: Waardevol en verbonden. Hierin roemt ze de Nederlandse innovatiekracht, maar stelt ook dat er nog veel moet veranderen voor een duurzame sector. Bodemuitputting, verlies van biodiversiteit en de opwarming van de aarde verplichten de landbouw om de teugels aan te halen en zuiniger met onze grondstoffen om te gaan. In dit licht pleit Schouten voor kringlooplandbouw en Limburg is er klaar voor.

In 2030 moet het gebeurd zijn, de volledige omschakeling naar kringlooplandbouw. Waar nu de druk op de boeren alsmaar toeneemt door de verlaging van de kostprijs, moeten we richting een voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen. Het onderzoek van Schouten naar aanleiding van deze landbouwvisie leidt tot de conclusie dat die omschakeling mogelijk is. Hiervoor moet Nederland uitgroeien tot koploper in de kringlooplandbouw.

Speerpunten
Drie van de belangrijkste ambities binnen deze landbouwvisie zijn 1) de economische positie van boeren, tuinders en vissers veiligstellen, zodat zij kunnen innoveren binnen een gezond bedrijf, 2) de algehele waardering voor voedsel moet groeien, waarbij voedselverspilling uit den boze is en 3) Nederland moet haar wereldwijd prominente rol behouden in de vernieuwing van productiemethoden, zodat er een voorbeeldfunctie ontstaat op het gebied van kringlooplandbouw.

Limburgse reacties positief en eensgezind
“De minister legt voor de toekomst de lat hoog, prikkelt en daagt boeren en tuinders uit, maar is tegelijkertijd ook realistisch in de tijd die nodig is om deze visie uit te voeren”, aldus LTO Nederland. ‘We doen het voor de volgende generatie’, is wat veel boeren en tuinders motiveert.

Ook in Limburg zijn de reacties overwegend positief.

Gedeputeerde Hubert Mackus: “Als Nederland koploper wil worden op het gebied van kringlooplandbouw, dan moet Limburg koploper worden binnen Nederland. Met overwegend kleinschalige en verbrede landbouw in Zuid-Limburg en grootschalige en duurzame landbouw in Midden- en Noord-Limburg is er al een enorme diversiteit. Met een broeikas aan kennis en innovatieve ideeën en start-ups op het gebied van circulaire landbouw, met Venlo als epicentrum, is het streven een koppositie. Onderzoek, kennis en praktijk komen allemaal samen in onze provincie.”

Saskia Goetgeluk, directeur bij Brightlands Campus Greenport Venlo, ziet ook dat de landbouwvisie past bij de ambities van veel boeren en tuinders. “Vraagsturing naar onderzoek en innovatie vanuit de ondernemers is leidend voor de campus. Onze drie hoofdthema's, gericht op Tomorrow's food, op de campus zijn: gezonde en veilige voeding, future farming en biocircular economy. Vanuit deze strategie is de visie van Schouten als een goede steun te beschouwen voor een verdere, meer concrete invulling van innovatiebeleid.”

LLTB-voorzitter Léon Faassen wil ook naar concreet beleid: “Prima, nu moeten we samen naar de volgende stap en deze mooie woorden omzetten naar haalbaar beleid. Bij een dergelijk beleid hoort ook een passend inkomen voor boeren en tuinders. Ook de regelgeving moet dan meer op maat. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om mest te verwerken als kunstmestvervanger. Meer kringloop biedt kansen, zeker in combinatie met innovatieve oplossingen, waarin de agrosector meester is.”

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.