Nieuws

Minister Schouten’s plan om kringlooplandbouw mogelijk te maken

130 x bekeken

Op 22 januari heeft minister Schouten een Kamerbrief gestuurd over de realisatie van de Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit-visie. In deze brief beschrijft ze hoe ze haar plannen voor kringlooplandbouw gaat realiseren. Eén manier is het bij elkaar brengen van kennis en ervaring en betrokken partijen uit de Agrofoodsector.

Uit overleg met boeren blijkt dat zij vooral behoefte hebben naar een lange termijn en concreet handelsperspectief voor hun onderneming en samenwerkende bedrijven. Er wordt gepleit voor sturing op doelen, waarbij mensen worden uitgedaagd zelf stappen te zetten in de gewenste richting. Nu worden initiatieven vaak afgerekend in plaats van bejubeld. Daarbij is het belangrijk dat zakelijke partners van boeren en overheden gelijkgericht zijn en geen tegenstrijdige stimulansen geven.

Kringlooplandbouw in praktijk

Op het moment zijn er 60 projecten en programma’s van kringlooplandbouw geïnitieerd en brengen al veel veehouders, akkerbouwers en tuinders het ‘kringloopdenken’ in praktijk. Minister Schouten vindt dat de overheid de taak heeft om de juiste voorwaarden te scheppen om de omslag naar kringlooplandbouw mogelijk te maken. Vanuit deze gedachten is het digitaal loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’ opgericht, waar boeren, tuinders, vissers en andere ondernemers hun initiatieven voor kringlooplandbouw kunnen melden.

Vanuit hier is de discussie ontstaan hoe boeren die rekening houden met klimaat en duurzaamheid een eerlijke prijs voor hun producten kunnen krijgen. In Amsterdam debatteerden de Wageningse hoogleraren Imke de Boer en Louise Vet, Iris Bouwers (vicevoorzitter CEJA-European Council of Young Farmers), Barbara Baarsma (Rabobank) en Minister Carola Schouten over hoe boeren dit überhaupt mogelijk kunnen maken. Wat blijkt: de kringloopboer moet een hogere marge halen uit een optelsom van allerlei subsidies. Minister Schouten benoemt dat ze innovaties wil faciliteren en stimuleren, maar dat bepaalde subsidies wel afhankelijk zijn van reeds gemaakte afspraken met Brussel. In de toekomst kan Minister Schouten wel de algemene hectaretoeslag voor boeren met goedkeuring van de EU veranderen in gerichte subsidies voor herstel van biodiversiteit en klimaatvriendelijke maatregelen. De uitwerking daarvan volgt later dit jaar, als haar globale kringloopvisie handen en voeten krijgt.

Kennis opdoen en delen

Schouten’s peilers zijn ook gericht op kennisdeling en -toepassingen op het boerenerf, en dan met name het toepassen van huidige kennis en kennis die we werven uit (wetenschappelijk) onderzoek om kringlooplandbouw te realiseren. Als voorbeeld noemt ze het ‘het Versnellingshuis Circulaire Economie’, waar circulaire ondernemers hulp kunnen krijgen en samen met financiers en de overheid circulaire projecten kunnen realiseren. Niet onbelangrijk is het onderwijs meenemen in de ontwikkeling om professionals in de land- en tuinbouw, visserij, voedselindustrie en natuurbeheer op te leiden en bij te scholen. Ook zal het huidige onderwijs aansluiten op de visie zodat natuurinclusieve landbouw een integraal onderdeel wordt van alle groene opleidingen.

In mei biedt Minister Schouten een Realisatieplan visie landbouw, natuur en voedsel aan de Tweede Kamer waar twee vragen centraal staan: “Zijn we in staat tot innovaties te komen die boeren helpen zich in de gewenste richting te ontwikkelen?” en “Lukt het de boer een goed inkomen te verdienen als hij zich in die richting beweegt?” Dan worden de gemaakte afspraken met maatschappelijke partners duidelijk.

Bronnen > Agriholland, WUR, Kamerbrief

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.