Nieuws

Nieuw DSM-poeder vermindert methaanuitstoot bij koeien

278 x bekeken

Slechts een kwart theelepel van een nieuw poeder is voldoende om koeien en andere herkauwers een stuk klimaatvriendelijker te laten ademen. Klimaatwetenschappers zijn enthousiast over een nieuw product van DSM dat een groot verschil kan maken voor de methaanuitstoot van Nederlandse koeien.

Het probleem

Methaan is, net als bijvoorbeeld stikstof en koolstofdioxide, een broeikas dat bijdraagt aan de klimaatverandering. Ruwweg de helft van alle methaan in de atmosfeer komt uit natuurlijke bronnen als moerassen en veengebieden. De andere helft komt uit menselijk handelen, waaronder landbouw.

Ongeveer 20% van alle methaanemissies wereldwijd zijn afkomstig van herkauwers. Methaan is een natuurlijk bijproduct van de spijsvertering bij koeien en andere herkauwers dat zij door te boeren weer in de atmosfeer brengen. Gemiddeld produceert een volwassen koe net zoveel broeikasgassen als 1,8 auto volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met zo'n vier miljoen koeien in Nederland is de uitstoot aanzienlijk.

Clean Cow

DSM werkt aan wetenschappelijk onderbouwde, duurzame en schaalbare oplossingen voor de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Vanuit deze doelstelling ontstond het project Clean Cow, een 10-jarig onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, dat zich richt op een oplossing voor het probleem van methaanuitstoot door vee.

Het eerste resultaat van project Clean Cow is een poeder met de naam Bovaer. Er is dagelijks slechts een kwart theelepel van dit voedseladditief per koe nodig om de methaanuitstoot terug te brengen. Bovaer onderdrukt het enzym dat de methaanproductie in de maag veroorzaakt. Het werkt direct en wordt veilig afgebroken door de spijsvertering van de koe. Wanneer het poeder niet meer wordt gegeven, stijgt de productie van methaan weer naar het oude niveau, zonder blijvende gevolgen voor de koe. Ook heeft het geen gevolgen voor de melk of de mest volgens DSM.

Testen en resultaten

De afgelopen jaren werd volop getest met Bovaer. Dit onderzoek wees uit dat het product tot 30% minder methaanuitstoot kan realiseren. In Nederland zal dit waarschijnlijk rond de 20% uitkomen, omdat Nederlandse koeien vezelrijk gras eten, wat de werking vermindert.

Momenteel wordt nog een proef gedaan bij de Dairy Campus in Leeuwarden. Met deze proef wil DSM specifiek helder krijgen wat de interactie is tussen de verschillende rantsoenen en doseringen van het product op het percentage methaanreductie. Men hoopt zo alle informatie te vergaren die nodig is om geaccrediteerd te kunnen worden door de kringloopwijzer. DSM verwacht het middel volgend jaar in de Europese Unie op de markt te brengen.

Veelbelovend

Thijs Rompelberg van melkveehouderij Groenhof Agro is positief over deze ontwikkeling. "Dit klinkt veelbelovend. Het zou betekenen dat we enerzijds de methaanuitstoot kunnen terugdringen en anderzijds zuivel als belangrijke gezonde voedingsbron kunnen blijven produceren. Natuurlijk moeten mogelijke neveneffecten wel goed onderzocht zijn: is de gezondheid van de dieren geborgd? En het kostenplaatje moet kloppen, meerkosten moeten niet ten koste gaan van de marge van boeren, maar zullen vertaald moeten worden in een wat hogere melkprijs. Maar als we zo kunnen voldoen aan de maatschappelijke wens van methaanreductie, is dat natuurlijk heel positief."

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord spraken politieke partijen af dat de melkveesector methaanemissies met 0,8 megaton moet terugbrengen voor 2030. Professor Han Dolman (Vrije Universiteit) is expert op het gebied van broeikasgassen. Hij verwacht dat gebruik van Bovaer door Nederlandse melkveehouders ervoor kan zorgen dat die afspraak gehaald wordt.


Bronnen: NOS, DSM

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.